Nebilenin 5 mg, tabletki, 28 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Nebilenin 5 mg, tabletki, 28 szt

17,31

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Lek ten jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie tętnicze). Nebilenin jest również stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych. Nebilenin może być także stosowany w leczeniu objawowej, stabilnej choroby wieńcowej.

Nebilenin zawiera nebiwolol, który jest wybiórczym beta-adrenolitykiem rozszerzającym naczynia krwionośne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia, biegunka, zaparcie, nudności, duszność, obrzęk, np. rąk lub stóp.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów wykazujących uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Innymi p/wskazaniami są: niskie ciśnienie tętnicze, słabe krążenie w kończynach, wolna praca serca, zaburzenia przewodzenia w obrębie serca (np. blok przedsionkowo-komorowy), ostra niewydolność serca, trudności z oddychaniem / świszczący oddech, nieleczony guz nadnerczy, zaburzenia pracy wątroby, kwasica metaboliczna.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nebilenin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się którykolwiek z następujących stanów:

  • niewydolność serca (niezdolność serca do pompowania krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu) 
  • łagodny blok przedsionkowo-komorowy w sercu (pierwszego stopnia) 
  • ból w klatce piersiowej wywołany skurczem tętnic wieńcowych (tzw. dusznica bolesna typu Prinzmetala lub dusznica bolesna nocna) 
  • słabe krążenie w kończynach, np. choroba lub objaw Raynauda, bóle podobne do skurczu mięśni podczas chodzenia 
  • długotrwałe problemy z oddychaniem 
  • cukrzyca: Nebilenin nie wpływa na stężenie cukru we krwi, ale może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi (np. drżenie, szybka czynność serca) 
  • nadczynność tarczycy, ponieważ lek Nebilenin może maskować nieprawidłowo szybką czynność serca związaną z tym stanem 
  • alergia, ponieważ reakcje alergiczne mogą być bardziej nasilone i może być konieczne zastosowanie większej ilości leków do ich leczenia 
  • zmiany skórne określane jako łuszczyca, ponieważ lek Nebilenin może zaostrzać objawy 
  • noszenie soczewek kontaktowych, gdyż lek Nebilenin może zmniejszać wydzielanie łez i powodować suchość oczu.

 

Brak danych dotyczących stosowania produktu u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu w tych grupach wiekowych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach wydawanych bez recepty, preparatach ziołowych, witaminach i składnikach mineralnych w dużych dawkach.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub chorób serca; leki uspokajające oraz psychotyczne; leki przeciwdepresyjne; leki stosowane do znieczulenia w trakcie operacji; leki stosowane w przypadku astmy, niedrożnego nosa, jaskry; baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni); amifostynę (lek o działaniu ochronnym, stosowany podczas leczenia nowotworów); leki stosowane w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka.

Lek Nebilenin można zażywać przed, w czasie lub po posiłku, można go również zażywać bez pokarmu. Tabletkę lub jej części należy połknąć popijając wodą lub innym płynem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Nie należy stosować leku Nebilenin w czasie ciąży, chyba że lekarz zadecydował inaczej.

Karmienie piersią: Nie zaleca się karmienia piersią w przypadku przyjmowania leku Nebilenin. 

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych pacjenci powinni wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego występowania zawrotów głowy i zmęczenia

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, o tej samej porze. Tabletkę lub jej część należy połknąć popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nebilenin: W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek (przedawkowania), u pacjenta mogą wystąpić: wolna czynność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi i inne zaburzenia dotyczące serca, utrudnienie oddychania lub świszczący oddech. Należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem lub poinformować lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie przyjęcia leku Nebilenin: Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, ale przypomni sobie niewiele później, należy zażyć następną tabletkę w porze zbliżonej do zwykłego stosowania. Jeśli jednak nastąpiło duże opóźnienie (np. cała doba) należy pominąć opuszczoną dawkę i zażyć następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy unikać powtarzającego się pomijania dawek.

Przerwanie stosowania leku Nebilenin: Nie należy przerywać stosowania leku Nebilenin bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może wywołać niebezpieczne nasilenie objawów u pacjenta. Dotyczy to szczególnie pacjentów z dusznicą bolesną.

Substancją czynną jest nebiwolol. Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: Laktoza jednowodna Krospowidon typ A Poloksamer 188 Powidon K-30 Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian.

Nebilenin zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i opakowaniu bezpośrednim. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Kupujący Nebilenin, 5 mg, tabl., 28 szt,bl(2x14)
Kupowali również