Nebispes 5 mg, tabletki, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Nebispes 5 mg, tabletki, 28 szt

15,56

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Lek ten jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie). Nebispes jest również stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych.

Nebispes zawiera nebiwolol, który jest wybiórczym beta-adrenolitykiem rozszerzającym naczynia krwionośne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, parastezja, nietypowy świąd lub uczucie mrowienia, biegunka, zaparcie, nudności, duszność, obrzęk rąk lub stóp.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów wykazujących uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Innymi p/wskazaniami są: niskie ciśnienie tętnicze, słabe krążenie w kończynach, wolna praca serca, zaburzenia przewodzenia w obrębie serca (np. blok przedsionkowo-komorowy), ostra niewydolność serca, trudności z oddychaniem / świszczący oddech, nieleczony guz nadnerczy, zaburzenia pracy wątroby, kwasica metaboliczna.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku, należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma: zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; nieprawidłowo wolną czynność serca; dławicę piersiową typu Prinzmetala; nieleczoną przewlekłą niewydolność serca; blok serca I stopnia; zaburzenia krążenia w rękach lub nogach, np. choroba lub zespół Raynaud’a, bóle kurczowe podczas chodzenia; utrzymujące się trudności w oddychaniu; cukrzycę; nadczynność tarczycy; uczulenie; łuszczycę; planowany zabieg chirurgiczny.

Nie należy nagle przerywać terapii tym lekiem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach wydawanych bez recepty, preparatach ziołowych, witaminach i składnikach mineralnych w dużych dawkach.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub chorób serca; leki uspokajające oraz psychotyczne; leki przeciwdepresyjne; leki stosowane do znieczulenia w trakcie operacji; leki stosowane w przypadku astmy, niedrożnego nosa, jaskry; baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni); amifostynę (lek o działaniu ochronnym, stosowany podczas leczenia nowotworów); leki stosowane w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka.

Lek Nebispes można zażywać przed, w czasie lub po posiłku, można go również zażywać bez pokarmu. Tabletkę lub jej części należy połknąć popijając wodą lub innym płynem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Nie należy stosować leku Nebispes w czasie ciąży, chyba, że lekarz zadecydował inaczej.

Karmienie piersią: Nie zaleca się karmienia piersią w przypadku przyjmowania leku Nebispes.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Lek obniża ciśnienie krwi, na skutek czego może powodować zawroty głowy lub omdlenie. W razie ich wystąpienia NIE NALEŻY prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, o tej samej porze. Tabletkę lub jej część należy połknąć popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nebispes: W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek (przedawkowania), u pacjenta mogą wystąpić: wolna czynność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi i inne zaburzenia dotyczące serca, utrudnienie oddychania lub świszczący oddech. Należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub poinformować lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie przyjęcia leku Nebispes: Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, ale przypomni sobie o tym niewiele później, należy zażyć następną tabletkę w porze zbliżonej do zwykłego stosowania. Jeśli jednak nastąpiło duże opóźnienie (np. cała doba) należy pominąć opuszczoną dawkę i zażyć następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy unikać powtarzającego się pomijania dawek.

Przerwanie stosowania leku Nebispes: Nie należy przerywać stosowania leku Nebispes bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może wywołać niebezpieczne nasilenie objawów u pacjenta.

Substancją czynną jest nebiwolol. Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: Laktoza jednowodna Krospowidon typ A Poloksamer 188 Powidon K-30 Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Nebispes zawiera laktozę. Lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i opakowaniu bezpośrednim po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Kupujący Nebispes, 5 mg, tabl., 28 szt,bl (2x14)
Kupowali również