Nebivor 5 mg, tabletki, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Nebivor 5 mg, tabletki, 30 szt

13,31

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Lek ten jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia). Nebivor jest również stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych.

Nebivor zawiera nebiwolol, który jest działającym wybiórczo lekiem hamującym receptory beta (beta-adrenolitykiem) rozszerzającym naczynia krwionośne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, parastezja, nietypowy świąd lub uczucie mrowienia, biegunka, zaparcie, nudności, duszność, obrzęk rąk lub stóp.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów wykazujących uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Innymi p/wskazaniami są: niskie ciśnienie tętnicze, słabe krążenie w kończynach, wolna praca serca, zaburzenia przewodzenia w obrębie serca (np. blok przedsionkowo-komorowy), ostra niewydolność serca, trudności z oddychaniem / świszczący oddech, nieleczony guz nadnerczy, zaburzenia pracy wątroby, kwasica metaboliczna.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku, należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma: zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; nieprawidłowo wolną czynność serca; dławicę piersiową typu Prinzmetala; nieleczoną przewlekłą niewydolność serca; blok serca I stopnia; zaburzenia krążenia w rękach lub nogach, np. choroba lub zespół Raynaud’a, bóle kurczowe podczas chodzenia; utrzymujące się trudności w oddychaniu; cukrzycę; nadczynność tarczycy; uczulenie; łuszczycę; planowany zabieg chirurgiczny.

Nie należy nagle przerywać terapii tym lekiem.

Nie zaleca się stosowania leku Nebivor u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach wydawanych bez recepty, preparatach ziołowych, witaminach i składnikach mineralnych w dużych dawkach.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub chorób serca; leki uspokajające oraz psychotyczne; leki przeciwdepresyjne; leki stosowane do znieczulenia w trakcie operacji; leki stosowane w przypadku astmy, niedrożnego nosa, jaskry; baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni); amifostynę (lek o działaniu ochronnym, stosowany podczas leczenia nowotworów); leki stosowane w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka.

Lek Nebivor można zażywać przed, w czasie lub po posiłku, można go również zażywać bez pokarmu. Tabletkę lub jej części należy połknąć popijając wodą lub innym płynem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Nie należy stosować leku Nebivor w czasie ciąży, chyba że lekarz zadecydował inaczej.

Karmienie piersią: Nie zaleca się karmienia piersią w przypadku przyjmowania leku Nebivor.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Lek może wywoływać zawroty głowy, zmęczenie lub omdlenia, na skutek obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli wystąpią takie objawy, NIE NALEŻY prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn. Wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować nie zależnie od posiłków, o stałej porze, nie rozgryzać.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Nebivor: W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek (przedawkowania), u pacjenta mogą wystąpić: wolna czynność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi i inne zaburzenia dotyczące serca, utrudnienie oddychania lub świszczący oddech. Należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem lub poinformować lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zażycia leku Nebivor: Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, ale przypomni sobie niewiele później, powinien zażyć następną tabletkę w porze zbliżonej do zwykłego stosowania. Jeśli jednak nastąpiło duże opóźnienie (np. cała doba) należy pominąć opuszczoną dawkę i zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy unikać powtarzającego się pomijania dawek.

Przerwanie stosowania leku Nebivor: Nie należy przerywać stosowania leku Nebivor bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może wywołać niebezpieczne nasilenie objawów u pacjenta. Dotyczy to szczególnie pacjentów z dusznicą bolesną.

Substancją czynną jest nebiwolol. Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krospowidon typ A, poloksamer 188, powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Kupujący Nebivor, 5 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również