Nedal 5 mg, tabletki, 28 szt.,


Zdjęcie podglądowe recepty

Nedal 5 mg, tabletki, 28 szt.,

18,34

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Lek ten jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia). Nedal jest również stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych. Nedal może być także stosowany w leczeniu objawowej stabilnej choroby wieńcowej.

Nedal zawiera nebiwolol, który jest wybiórczym beta-adrenolitykiem rozszerzającym naczynia krwionośne.

Podczas stosowania leku Nedal mogą wystąpić skutki uboczne - nie muszą one wystąpić u każdego pacjenta przyjmującego ten lek.

W poniższej tabeli zebrano niektóre skutki uboczne - pełna lista znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania tego leku.

Często zawroty / bóle głowy, duszność, obrzęk nóg, obrzęk rąk, uczucie mrowienia, biegunka / zaparcia
Niezbyt często wolniejsza praca serca, niskie ciśnienie, kurcze nóg, zaburzone widzenie, odczucia depresyjne, ucisk w klatce, koszmary senne
Bardzo rzadko omdlenie, nasilenie łuszczycy
Częstość nieznana obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, reakcja nadwrażliwości

Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów wykazujących uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Innymi p/wskazaniami są: niskie ciśnienie tętnicze, słabe krążenie w kończynach, wolna praca serca, zaburzenia przewodzenia w obrębie serca (np. blok przedsionkowo-komorowy), ostra niewydolność serca, trudności z oddychaniem / świszczący oddech, nieleczony guz nadnerczy, zaburzenia pracy wątroby, kwasica metaboliczna.

Lekarz może zadecydować o przerwaniu leczenia lub należy zachować ostrożność stosując ten lek w poniższych dolegliwościach / chorobach: niewydolność serca, wolne bicie serca, blok przedsionkowo-komorowy, bóle w klatce piersiowej wywołane skurczem naczyń wieńcowych, słabe krążenie w kończynach (np. objaw Raynauda), problemy z oddychaniem, cukrzyca, nadczynność tarczycy.

Należy poinformować lekarza w przypadku zbliżającego się zabiegu chirurgicznego lub obecności poważnych zaburzeń czynności nerek.

Nie należy nagle przerywać terapii tym lekiem.

Lek przeznaczony jest dla osób powyżej 18 lat

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach wydawanych bez recepty, preparatach ziołowych, witaminach i składnikach mineralnych w dużych dawkach.

Nedal może wchodzić w interakcję z lekami jak: diltiazem, werapamil, inni antagoniści kanałów wapniowych, inne leki hipotensyjne, leki będące donorem azotu, metyldopa, klonidyna, leki stosowane w arytmii (propafenon, amiodaron), TLPD, pochodne fenotiazyny, barbiturany, digoksyna, inne glikozydy naparstnicy, leki z grupy NLPZ, środki znieczulające, leki wpływające na metabolizm nebiwololu (paroksetyna, fluoksetyna), baklofen.

Lek Nedal można zażywać przed, w czasie lub po posiłku, można go również zażywać bez pokarmu. Tabletkę lub jej części należy połknąć popijając wodą lub innym płynem.

Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Lek może sporadycznie wywoływać zawroty głowy lub zmęczenie, na skutek obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli wystąpią takie objawy, NIE NALEŻY prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować nie zależnie od posiłków, o stałej porze, nie rozgryzać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nedal W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek (przedawkowania), u pacjenta mogą wystąpić: wolna czynność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi i inne zaburzenia dotyczące serca, utrudnienie oddychania lub świszczący oddech. Należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem lub poinformować lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania leku Nedal: Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, ale przypomni sobie o tym niewiele później, powinien zażyć pominiętą dawkę leku najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak nastąpiło duże opóźnienie (np. cała doba) należy pominąć opuszczoną dawkę i zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej lub zwiększonej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy unikać powtarzającego się pomijania dawek.

Przerwanie stosowania leku Nedal: Nie należy przerywać stosowania leku Nedal bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nie należy nagle odstawiać leku Nedal. Nagłe odstawienie leku może wywołać niebezpieczne nasilenie objawów u pacjenta. Dotyczy to szczególnie pacjentów z dusznicą bolesną.

Substancją czynną jest nebiwolol. Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodorku.

Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, krospowidon Typ A, poloksamer 188, powidon K-30, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Nedal zawiera laktozę. Ten lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Kupujący Nedal, 5 mg, tabl., 28 szt,bl(2x14)
Kupowali również