Zdjęcie produktu Neo-Aesculan

Neo-Aesculan (50 mg+5 mg)/g, żel doodbytniczy, 30 g

Lek Neo-Aesculan jest żelem doodbytniczym stosowanym w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzującej się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu. 

22,13

Kategorie:
Na hemoroidy

Tagi:
żel, hemoroidy, herbapol

Wskazania do stosowania: choroba hemoroidalna.

Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w lecznictwie i doświadczeniu.

Przyjmuje się, że preparat wykazywać będzie miejscowe działanie znieczulające, ściągające, łagodne przeciwzapalne.

 

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych żelu Neo-Aesculan. Użycie miejscowe leków z lidokainą może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Kiedy nie stosować leku Neo-Aesculan

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

- jeśli pacjent ma uczulenie na amidowe środki miejscowo znieczulające np. lidokainę, bupiwakainę, mepiwakainę,

- jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny Asteraceae.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia nasilonego krwawienia z odbytu, krwi w stolcu lub silnych dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia.

Inne leki i Neo-Aesculan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach  stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie zaleca się równoczesnego stosowania doodbytniczo innych leków miejscowo znieczulających.

Zaleca się, aby pacjenci stosujący Neo-Aesculan równocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną, dokładnie obserwowali występujące objawy w celu wykrycia ewentualnych oznak nasilonego krwawienia (krew w stolcu, nasilone krwawienie z odbytu, silne dolegliwości bólowe).

Ciąża i karmienie piersią

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. W związku z tym nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podanie doodbytnicze.

Dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy za pomocą załączonej kaniuli nałożyć żel na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasmo żelu o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując żel raz na dobę. Lek należy stosować do ustąpienia objawów.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną zakrętki membranę zabezpieczającą tubę.

Przed aplikacją leku nakręcić na końcówkę tuby kaniulę.

Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu leku.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-Aesculan

Brak danych.

Pominięcie zastosowania leku Neo-Aesculan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neo-Aesculan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 

Co zawiera lek Neo-Aesculan

1 g żelu zawiera substancje czynne:

-  50 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z Aesculus hippocastanum L., cortex (kora kasztanowca) (40-90:1).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 90 % (v/v).

-  5 mg lidokainy chlorowodorku(Lidocaini hydrochloridum).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: saponina (z Quillaja), olejek rumiankowy, balsam peruwiański, karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol.

Lek Neo-Aesculan zawiera balsam peruwiański, olejek rumiankowy, etylu parahydroksybenzoesan i bronopol. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) oraz miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Jak przechowywać lek Neo-Aesculan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

Jak wygląda lek Neo-Aesculan i co zawiera opakowanie

Lek Neo-Aesculan jest w postaci żelu doodbytniczego.

Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 30 g żelu, z membraną i zakrętką polietylenową wraz z dołączoną kaniulą w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podobne produkty do Hemoroidal (Neo-Aesculan), (50mg+5mg)/g, żel doodbytn., 30 g

Kupujący Hemoroidal (Neo-Aesculan), (50mg+5mg)/g, żel doodbytn., 30 g
Kupowali również