Zdjęcie produktu Neo-Pancreatinum forte

Neo-Pancreatinum forte Kapsułki, 10000 j., 50 szt

Lek Neo-Pancreatinum Forte jest stosowany w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o różnej przyczynie, jak:

 • przewlekłe zapalenie trzustki (długotrwałe zapalenie trzustki – gruczołu z tyłu brzucha, wydzielającego enzymy), 
 • mukowiscydoza (choroba dziedziczna charakteryzująca się tym, że organizm produkuje nadmiernie lepki śluz, co powoduje poważne zaburzenia w narządach, np. płucach czy trzustce), 
 • niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych spowodowana chorobą nowotworową, 
 • operacja usunięcia trzustki lub żołądka

 

41,65

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Choroby trzustki
TRAWIENIE
BESTSELLERY

Lek Neo-Pancreatinum Forte jest stosowany w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o różnej przyczynie, jak:

 • przewlekłe zapalenie trzustki (długotrwałe zapalenie trzustki – gruczołu z tyłu brzucha, wydzielającego enzymy), 
 • mukowiscydoza (choroba dziedziczna charakteryzująca się tym, że organizm produkuje nadmiernie lepki śluz, co powoduje poważne zaburzenia w narządach, np. płucach czy trzustce), 
 • niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych spowodowana chorobą nowotworową, 
 • operacja usunięcia trzustki lub żołądka

 

Neo-Pancreatinum Forte zawiera pankreatynę, która zawiera trzy enzymy trawienne: proteazę, amylazę, lipazę. Lipaza powoduje rozkład (hydrolizę) tłuszczy, a amylaza skrobi. Proteaza odpowiada za rozkład białka. Enzymy zawarte w pankreatynie działają w jelicie cienkim, a dojelitowa kapsułka ułatwia dostarczenie leku do tego środowiska.

Neo-Pancreatinum Forte pozwala uzupełnić lub zastąpić działanie enzymów trzustkowych naturalnie wytwarzanych przez organizm człowieka, dzięki czemu poprawia trawienie i pozwala na lepsze przyswojenie składników odżywczych z pożywienia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Neo-Pancreatinum Forte może powodować następujące skutki uboczne:

 • ze strony układu immunologicznego: wystąpienie objawów uczulenia, takich jak: wysypka, kichanie, łzawienie,
 • zaburzenia żołądka i jelit - przy stosowaniu dużych dawek leku (znacznie przekraczających zalecane) mogą wystąpić: biegunka, nudności, wymioty. Pankreatyna może powodować podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i okolicy odbytu, zwłaszcza u dzieci,
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych - przy używaniu dużych dawek leku (znacznie przekraczających zalecane) może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i moczu, kamica moczowa.
 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania - lek hamuje wchłanianie kwasu foliowego i soli żelaza.

Kiedy nie stosować leku Neo-Pancreatinum Forte:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę lub na białko wieprzowe czy którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • w ostrym zapaleniu trzustki oraz w pogorszeniu przewlekłego zapalenia.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Neo-Pancreatinum Forte może wchodzić w interakcje z:

 • lekami neutralizującymi sok żołądkowy (np. leki zobojętniające lub antagoniści receptorów H2 takie jak cymetydyna, ranitydyna, famotydyna).
 • kwasem foliowym - zmniejszenie jego wchłaniania z przewodu pokarmowego, dlatego pacjenci mogą wymagać uzupełnienia tej substancji.

Lek Neo-Pancreatinum Forte należy stosować w czasie posiłku, popijając płynem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek Neo-Pancreatinum Forte należy stosować w czasie posiłku, popijając płynem.
 • Kapsułki należy połykać w całości - nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani trzymać w jamie ustnej, gdyż może to powodować podrażnienie błony śluzowej, a także zmniejszyć skuteczność leku. W przypadku trudności z połykaniem całych kapsułek (szczególnie u małych dzieci), można wysypać peletki z kapsułki, wymieszać z niewielką ilością „kwaśnego” pokarmu (np. mus jabłkowy czy pomidorowy) i bez żucia natychmiast połknąć, a następnie popić szklanką wody lub soku.

Dawki leku dobiera się indywidualnie w zależności od stopnia niewydolności trzustki pacjenta.

Dorośli: zwykle od 2 do 4 kapsułek do każdego posiłku. Dawkę można zwiększyć jedynie po konsultacji z lekarzem.
Dzieci: dawka dla dzieci powinna być zawsze ustalona przez lekarza

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-Pancreatinum Forte: Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą ulotkę lub tabletki, aby lekarz wiedział co stosował pacjent.

Pominięcie przyjęcia leku Neo-Pancreatinum Forte: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę leku przyjąć o ustalonej porze posiłku.

Substancją czynną leku jest pankreatyna (Pancreatinum).

1 kapsułka zawiera pankreatynę w postaci peletek pokrytych otoczką dojelitową. Pankreatyna w każdej kapsułce wykazuje następującą aktywność enzymatyczną: lipazy 10 000 j.Ph.Eur., amylazy 8 000 j.Ph.Eur., proteaz 500 j.Ph.Eur. (j.Ph.Eur. jest to jednostka aktywności enzymatycznej wg Farmakopei Europejskiej).

Substancje pomocnicze: peletka: kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), trietylu cytrynian, talk, symetykon; otoczka kapsułki część zewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172); otoczka kapsułki część wewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), lak aluminiowy żółcieni chinolinowej (E 104).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Neo-Pancreatinum forte,10000j.,kaps.dojelit.,50 szt
Kupowali również