Zdjęcie produktu Neo-Pancreatinum forte

Neo-Pancreatinum forte Kapsułki, 10000 j., 50 szt

Neo-Pancreatinum Forte to lek bez recepty, zawierający pankreatynę (enzymy trawienne). Poprawia proces trawienia pokarmu (białek, węglowodanów i tłuszczów) i przyswajania składników odżywczych.

 

38,15

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Choroby trzustki

BESTSELLERY

Lek Neo-Pancreatinum Forte stosowany jest w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o różnej przyczynie:

 • przewlekłe zapalenie trzustki;
 • mukowiscydoza;
 • niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych spowodowana przez nowotwór,
 • stan po resekcji trzustki lub jej części;
 • stan po resekcji żołądka.

 

Neo-Pancreatinum Forte zawiera pankreatynę, otrzymywaną z trzustki wieprzowej. W jej skład wchodzą 3 enzymy trawienne: lipaza, amylaza i proteaza. Zastępują one lub uzupełniają działanie enzymów, wydzielanych fizjologicznie przez trzustkę.

 • 3 enzymy trawienne – lipaza, amylaza i proteaza, które pomagają przetworzyć i strawić jedzenie.
 • Lek z enzymami trzustkowymi umożliwia lepsze przyswojenie składników odżywczych z pożywienia.
 • Kapsułki dojelitowe zabezpieczają pankreatynę przed działaniem kwasu żołądkowego. Umożliwiają uwolnienie enzymów trawiennych w jelicie cienkim (po opuszczeniu żołądka).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Neo-Pancreatinum Forte może powodować następujące skutki uboczne:

 • ze strony układu immunologicznego: wystąpienie objawów uczulenia, takich jak: wysypka, kichanie, łzawienie,
 • zaburzenia żołądka i jelit - przy stosowaniu dużych dawek leku (znacznie przekraczających zalecane) mogą wystąpić: biegunka, nudności, wymioty. Pankreatyna może powodować podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i okolicy odbytu, zwłaszcza u dzieci,
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych - przy używaniu dużych dawek leku (znacznie przekraczających zalecane) może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i moczu, kamica moczowa.
 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania - lek hamuje wchłanianie kwasu foliowego i soli żelaza.
 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Uczulenie na białko wieprzowe.
 • Ostre zapalenie trzustki.
 • Zaostrzenia przewlekłego zapalenia trzustki.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Neo-Pancreatinum Forte może wchodzić w interakcje z:

 • lekami neutralizującymi sok żołądkowy (np. leki zobojętniające lub antagoniści receptorów H2 takie jak cymetydyna, ranitydyna, famotydyna).
 • kwasem foliowym - zmniejszenie jego wchłaniania z przewodu pokarmowego, dlatego pacjenci mogą wymagać uzupełnienia tej substancji.

Lek Neo-Pancreatinum Forte należy stosować w czasie posiłku, popijając płynem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawki leku dobiera się indywidualnie w zależności od stopnia niewydolności trzustki pacjenta.

Zwykle stosowane dawki:

Dorośli:

Od 2 do 4 kapsułek do każdego posiłku.

Nie należy stosować dawki większej niż 6 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na posiłek i 400 000 j.Ph.Eur. lipazy na dobę.

Dzieci:

Zalecane dawki enzymów: 500 – 1000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc./posiłek, np. dzieci o masie ciała 15 kg: od ¾ do 1,5 zawartości kapsułki.

Ustaloną dawkę można zwiększyć zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki większej niż 2 500 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na posiłek czyli 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

Pacjenci z mukowiscydozą:

U osób z mukowiscydozą nie stosować więcej niż 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na dobę.

Lek z enzymami trawiennymi Neo-Pancreatinum Forte należy przyjmować w czasie posiłku, popijając płynem. Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani trzymać w jamie ustnej. Może to powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, a także zmniejszyć skuteczność działania produktu. W przypadku trudności połykania całych kapsułek (szczególnie u małych dzieci), można wysypać peletki z kapsułki i wymieszać z niewielką ilością pokarmu o pH mniejszym niż 5,5. Następnie należy natychmiast połknąć bez żucia i popić szklanką wody lub soku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-Pancreatinum Forte: Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą ulotkę lub tabletki, aby lekarz wiedział co stosował pacjent.

Pominięcie przyjęcia leku Neo-Pancreatinum Forte: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę leku przyjąć o ustalonej porze posiłku.

1 kapsułka dojelitowa zawiera pankreatynę (Pancreatinum) o aktywności enzymatycznej:

lipazy - 10 000 j.Ph.Eur.

amylazy - 8 000 j.Ph.Eur.

proteaz - 500 j.Ph.Eur.

j.Ph.Eur.-jednostka aktywności enzymatycznej wg Farmakopei Europejskiej

Substancje pomocnicze: peletka: kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), trietylu cytrynian, talk, symetykon; otoczka kapsułki część zewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), część wewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), lak aluminiowy żółcieni chinolinowej (E 104).

Postać farmaceutyczna: kapsułki dojelitowe; podłużna żółto-brązowa żelatynowa kapsułka zawierająca pankreatynę w postaci peletek pokrytych otoczką dojelitową.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Neo-Pancreatinum forte,10000j.,kaps.dojelit.,50 szt
Kupowali również