Neomycinum TZF aerozol na skórę 32 g (55 ml)


Zdjęcie podglądowe recepty

Neomycinum TZF aerozol na skórę 32 g (55 ml)

27,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Tagi:
polfa tarchomin

Ropne choroby skóry, zwłaszcza wywołane przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec), ropne powikłania alergicznych chorób skóry, zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia.

Neomycyna – substancja czynna leku Neomycinum TZF - jest antybiotykiem aminoglikozydowym o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Neomycyna działa na wiele bakterii Gramdodatnich i Gram-ujemnych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Neomycinum TZF Działania te występują z częstością nieznaną (nie mogą być określone na podstawie dostępnych danych)

 • uczulenie (może pojawić się, zwłaszcza, jeśli lek jest stosowany długotrwale) 
 • swędzenie, wysypka, zaczerwienie, obrzęk (może wystąpić w miejscu stosowania leku) 
 • Neomycyna stosowana długotrwale na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza uszkodzonej, może wchłaniać się do krwi i wywoływać reakcje niepożądane charakterystyczne dla działania ogólnoustrojowego – np. uszkodzenie nerek i (lub) uszkodzenie słuchu.

 

Kiedy nie stosować leku Neomycinum TZF:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na neomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • leku nie należy stosować:
  • na uszkodzone i duże powierzchnie skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowate; 
  • łącznie z innymi lekami uszkadzającymi słuch lub nerki.

Lek Neomycinum TZF w postaci aerozolu przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę.

 • Nie wdychać rozpylanej substancji. 
 • Chronić oczy przed rozpylaną substancją. W razie przedostania się zawiesiny do oczu, należy je dokładnie przemyć letnią wodą. 
 • Unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi. 
 • Jeśli w miejscu stosowania wystąpi podrażnienie skóry, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. 
 • Z uwagi na ototoksyczne (uszkadzające słuch) i nefrotoksyczne (uszkadzające nerki) działanie neomycyny, leku nie należy stosować długotrwale, na duże powierzchnie skóry lub na uszkodzoną skórę. 
 • Leku nie należy stosować pod opatrunkami okluzyjnymi (uszczelniającymi). 
 • Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do rozmnażania szczepów bakterii opornych na neomycynę oraz alergii na neomycynę. W przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie lub grzyby niewrażliwe na neomycynę, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

 

Należy unikać stosowania leku Neomycinum TZF w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za konieczne. O stosowaniu aerozolu Neomycinum TZF u kobiet karmiących piersią powinien zdecydować lekarz.

Zewnętrznie, według zaleceń lekarza. Aerozol rozpyla się na zmienioną chorobowo skórę. Należy chronić oczy przed działaniem aerozolu, a podczas rozpylania trzymać go pionowo. Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowe. Nie stosować długotrwale ze względu na rozwijającą się oporność bakterii.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neomycinum TZF: Po długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie skóry, w dużych dawkach, pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym) lub na uszkodzoną skórę, neomycyna może wchłaniać się do krwi i działać ogólnoustrojowo. W razie przypadkowego połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. Należy zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł sprawdzić, jaki lek został połknięty.

Pominięcie zastosowania leku Neomycinum TZF: W przypadku pominięcia użycia leku o stałej, określonej porze, lek należy zastosować jak najszybciej, a następnie kontynuować regularne stosowanie leku.

Substancją czynną leku jest neomycyna w postaci neomycyny siarczanu. 1 g zawiesiny zawiera 11,72 mg neomycyny.

Pozostałe składniki leku to: sorbitanu trioleinian (Span 85), lecytyna, izopropylu mirystynian, Drivosol 35 (mieszanina izobutanu 72%, n-butanu 4% i propanu 24%).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie stosować leku, po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie zabronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać, ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50ºC / 122ºF.

Podobne produkty do Neomycinum TZF, aer, do stos.na skore,32 g (55ml)

Kupujący Neomycinum TZF, aer, do stos.na skore,32 g (55ml)
Kupowali również