Neoparin 20mg/0,2ml,roztw.do wstrz,10amp-strz.z igłą


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Neoparin 20mg/0,2ml,roztw.do wstrz,10amp-strz.z igłą

42,14

Kupujący Neoparin, 20mg/0,2ml,rozt.d/wst.,10amp-strz.z igłą
Kupowali również