Zdjęcie produktu Nicorette

Nicorette Guma do żucia, 4 mg, 105 szt

Lecznica guma Nicorette wskazania jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego oraz objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

105,39

Kategorie:
WITAMINY I SUPLEMENTY » Rzuć palenie
BESTSELLERY

Uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu.

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają pojawiać się różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi takie jak: drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą gumy do żucia Nicorette Classic Gum można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu w krótkim okresie niewielkie dawki nikotyny. Nikotyna zawarta w gumie Nicorette Classic Gum podawana jest w czystej postaci. W odróżnieniu od papierosów guma Nicorette Classic Gum nie wydziela szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 
Niektóre objawy mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia. Zalicza się do nich pogorszenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację, gniew, niepokój, problemy z koncentracją, nerwowość lub zniecierpliwienie. Mogą wystąpić również objawy fizyczne, takie jak obniżona częstość akcji serca, zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała, zawroty głowy lub objawy przedomdleniowe, kaszel, zaparcia, krwawienie dziąseł, owrzodzenia aftowe lub zapalenie jamy nosowo gardłowej oraz głód nikotynowy połączony z chęcią zapalenia.

Większość zgłaszanych działań niepożądanych występuje w ciągu pierwszych tygodni po rozpoczęciu leczenia. Może wystąpić podrażnienie jamy ustnej i gardła, jednak większość pacjentów przyzwyczaja się do tego w trakcie stosowania leku.  
 
Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie protezy dentystycznej.
W trakcie stosowania Nicorette Classic Gum rzadko mogą pojawić się reakcje alergiczne (w tym ciężkie reakcje alergiczne).

Częstość występowania określono zgodnie z następującym schematem:

  • Często (może wystąpić u 1 do 10 na 100 osób)
  • Niezbyt często (może wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób)
  • Rzadko (może wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób)
  • Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca
Niezbyt często - Palpitacje (kołatanie serca)
Niezbyt często - Tachykardia (przyspieszenie akcji serca)
 
Zaburzenia oka
Nieznana - Niewyraźne widzenie
Nieznana - Nasilone łzawienie
 
Zaburzenia żołądka i jelit
Często - Biegunka
Nieznana - Suchość błon śluzowych gardła
Rzadko - Dysfagia (utrudnione połykanie)
Niezbyt często - Odbijanie
Nieznana - Dyskomfort żołądkowo-jelitowy
Niezbyt często - Zapalenie języka
Rzadko - Niedoczulica jamy ustnej
Niezbyt często - Pęcherze i łuszczenie się błony śluzowej jamy ustnej
Nieznana - Ból warg
Niezbyt często - Wrażenie mrowienia/drętwienia jamy ustnej
Rzadko - Odruch wymiotny
 
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt często - Przewlekłe zmęczenie
Niezbyt często - Dyskomfort i ból w klatce piersiowej
Niezbyt często - Złe samopoczucie
 
Zaburzenia układu immunologicznego
Nieznana - Reakcja anafilaktyczna (nagła, ciężka reakcja alergiczna, mogąca objawiać się pokrzywką, swędzeniem, rumieniem, skróceniem oddechu, obniżeniem ciśnienia, bólem brzucha, biegunką lub wymiotami)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
Nieznana - Sztywność mięśni szczęki
Niezbyt często - Ból szczęki
 
Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często - Niezwykłe sny

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Niezbyt często - Skurcz oskrzeli
Niezbyt często - Zaburzenia głosu
Niezbyt często - Duszność
Niezbyt często - Przekrwienie błony śluzowej nosa
Niezbyt często - Ból jamy ustnej i gardła
Niezbyt często - Kichanie
Niezbyt często - Ucisk w gardle

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nieznana - Obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i błon śluzowych, charakteryzująca się występowaniem ograniczonych obrzęków)
Nieznana - Rumień
Niezbyt często - Nadmierne pocenie
Niezbyt często - Świąd
Niezbyt często - Wysypka
Niezbyt często - Pokrzywka

Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt często - Zaczerwienienie twarzy
Niezbyt często - Nadciśnienie

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Przed zastosowaniem w ciąży i okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Lek Nicorette Classic Gum zawiera sorbitol
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 
Lek Nicorette Classic Gum zawiera butylowany hydroksytoluen (E 321)
Lek może powodować podrażnienie błon śluzowych.

  • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
  • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Zaprzestanie palenia może wymagać modyfikacji ich dawkowania.
W przypadku przyjmowania leków takich jak imipramina, klomipramina, fluwoksamina (leki stosowane w leczeniu depresji), klozapina, olanzapina (leki stosowane w leczeniu schizofrenii), teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i stanach zapalnych oskrzeli), takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera), ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona), flekainid (lek stosowany m.in. w częstoskurczu, napadowym migotaniu przedsionków, zaburzeniach rytmu serca), pentazocyna (lek przeciwbólowy) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem gum Nicorette Classic Gum.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nie należy stosować jednocześnie z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Aby zmniejszyć narażenie dziecka, lek należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią.

Dzieci i młodzież: bez zalecenia lekarza nie należy stosować gumy do żucia Nicorette Classic Gum u osób poniżej 18 lat. Dane dotyczące leczenia osób z tej grupy wiekowej produktem Nicorette Classic Gum są ograniczone.
 
Dorośli i osoby w podeszłym wieku: wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8 - 12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę. Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (palenie < 20 papierosów/dobę) powinny rozpocząć leczenie od dawki 2 mg. Osoby palące o wysokim stopniu uzależnienia powinny rozpocząć leczenie od dawki 4 mg. Nie należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę.
 
Zaprzestanie palenia: gumę należy stosować przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie gumy. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1 - 2 gum na dobę.
 
Ograniczenie palenia: lek Nicorette Classic Gum ułatwia ograniczanie ilości wypalanych dziennie papierosów, podjęcie pierwszego kroku w rzucaniu palenia osobom, które nie chcą lub nie są w stanie rzucić nałogu w sposób nagły.
 
Aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów, gumę należy stosować w okresach pomiędzy wypalanymi papierosami w momencie pojawienia się chęci zapalenia papierosa. Jeśli po 6 tygodniach nie osiągnie się zmniejszenia ilości wypalanych papierosów w ciągu doby, należy skonsultować się z lekarzem.
 
Należy rozważyć próbę zaprzestania palenia tak szybko, jak będzie to możliwe, ale nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa poważna próba zaprzestania palenia, należy skonsultować się z lekarzem.
 
Na ogół regularne stosowanie gum przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie jest zalecane. Niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.
 
Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one wspomóc proces rzucania palenia i pomóc zakończyć terapię sukcesem.
 
Czasowa abstynencja: gumę należy stosować podczas przerw między wypalanymi papierosami, gdy pojawia się chęć zapalenia, na przykład w miejscach, gdzie palenie jest zabronione lub w innych sytuacjach, w których chce się uniknąć palenia.
 
Stosowanie gum w skojarzeniu z plastrami: gumy można stosować same lub w skojarzeniu z plastrami zawierającymi nikotynę. Wykorzystanie więcej niż jednej formy nikotynowej terapii zastępczej jest korzystne w przypadku osób palących, które powróciły do nałogu palenia pomimo stosowania w przeszłości monoterapii NTZ lub które mają trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa podczas stosowania monoterapii. Dlatego, jeśli to konieczne, plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h i guma Nicorette Classic Gum 2 mg mogą być stosowane łącznie. Plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h należy przykleić rano, po przebudzeniu i odkleić po 16 godzinach, przed pójściem spać. Należy go stosować zgodnie z dawkowaniem zatwierdzonym dla stosowania w monoterapii. Gumę Nicorette Classic Gum 2 mg należy żuć w momencie poczucia silnej chęci zapalenia papierosa, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 15 gum. Guma może być stosowana w ten sposób przez okres 12 tygodni, następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie gum. Maksymalny czas stosowania gum wynosi 12 miesięcy.
 
Jak żuć gumę do żucia Nicorette Classic Gum?
Gumę należy żuć, gdy odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa. Gumę żuje się w celu uwolnienia nikotyny, a następnie zaprzestaje się żucia, aby umożliwić wchłonięcie nikotyny poprzez błonę śluzową jamy ustnej. Nikotyna połknięta ze śliną nie ma korzystnego działania i w nadmiarze może podrażnić gardło lub żołądek, powodując np. czkawkę. Nicorette Classic Gum nie należy żuć jak zwykłej gumy w sposób ciągły i energiczny, ponieważ nikotyna jest uwalniana zbyt intensywnie. Dlatego gumę Nicorette Classic Gum należy żuć wolno, robiąc regularne przerwy.
 
Technika żucia:

  • Gumę należy żuć wolno do momentu poczucia smaku.
  • Następnie należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem.
  • Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie.
  • Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut. Tyle czasu potrzeba, żeby wydzieliła się cała nikotyna zawarta w gumie.

Jedna kostka gumy Nicorette zawiera 4 mg nikotyny w postaci kompleksu żywicy nikotynowej 20% oraz substancje pomocnicze: bezwodny węglan sodu, guma bazowa, sorbitol proszek, aromat smakowy ZD-49284, aromat smakowy 83.6422, gliceryna 85%, zółcień chinolowa.

Kupujący Nicorette Classic Gum,4 mg, guma,do zucia,105 szt
Kupowali również