Nifuroksazyd Polfarmex 220 mg/5 mL,zaw.doustna, 90 mL


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Nifuroksazyd Polfarmex 220 mg/5 mL,zaw.doustna, 90 mL

8,85

Kupujący Nifuroksazyd Polfarmex, 220 mg/5 ml,zaw.doustna, 90 ml
Kupowali również