Nilogrin 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Nilogrin 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt

49,75

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Zaburzenia przepływu mózgowego u osób starszych (zaburzenia pamięci, koncentracji, snu), ostre i przewlekłe stany niedokrwienne mózgu (po udarach mózgowych, zatorach, zakrzepach, w zmianach miażdżycowych). Leczenie niedokrwienia obwodowego (w obrębie kończyn dolnych, choroba Burgera, Raynauda). W leczeniu wspomagającym naczyniopochodnych bólów głowy, zaburzeń ukrwienia ucha wewnętrznego.

Nilogrin zawiera jako substancję czynną nicergolinę – syntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o wielokierunkowym działaniu na metabolizm mózgu oraz krążenie mózgowe i obwodowe.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Nicergolina jest na ogół dobrze tolerowana; większość działań niepożądanych ma niewielkie nasilenie i przemijający charakter, zazwyczaj nie powodując konieczności przerywania leczenia. Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane nicergoliny zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Zaburzenia serca, zaburzenia naczyniowe: Niedociśnienie, bradykardia (rzadkoskurcz).

Zaburzenia układu nerwowego: Nadmierna potliwość, zaburzenia snu, omdlenia, pobudzenie, senność, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, uderzenia gorąca (uczucie gorąca i zaczerwienienie twarzy), zwiększenie apetytu.

Zaburzenia żołądka i jelit: Nudności, wymioty, nadkwaśność treści żołądka, zgaga.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Niemożność osiągnięcia ejakulacji (objaw taki jest znanym działaniem niepożądanym leków α-adrenolitycznych).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Zmiany w opłucnej i w płucach. Objawy ustępują zwykle po upływie kilku miesięcy od odstawienia pochodnej ergoliny.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rumień, pokrzywka.

Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Złe samopoczucie.

Kiedy nie stosować leku Nilogrin:

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na nicergolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • Ostry krwotok mózgowy.
  • Niedociśnienie tętnicze lub skłonność do ortostatycznych (związanych z postawą stojącą) spadków ciśnienia krwi.
  • Ciąża i karmienie piersią.
  • Świeży zawał mięśnia sercowego.
  • Ciężka bradykardia (wolne bicie serca).
  • Jednoczesne stosowanie leków β-adrenomimetycznych (np. adrenalina).

 

Nicergolina może zwiększać działanie stosowanych jednocześnie leków przeciw nadciśnieniu. Pacjenci przyjmujący takie leki powinni zachować ostrożność w początkowym okresie stosowania nicergoliny, ponieważ może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, skazą moczanową w wywiadzie oraz leczonych lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego.

Leku nie należy stosować u dzieci.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nicergolina może zwiększać działanie leków przeciw nadciśnieniu, leków przeciwpłytkowych (np. kwas acetylosalicylowy) i przeciwzakrzepowych. Alkohol może zwiększać działanie niepożądane nicergoliny na ośrodkowy układ nerwowy.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

Ponieważ nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. senność i zawroty głowy), nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli występują takie objawy.

Doustnie, przed posiłkami. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nilogrin: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Po przyjęciu dużych dawek nicergoliny może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, nie wymagające na ogół żadnego specjalnego leczenia, poza ułożeniem pacjenta w pozycji poziomej. W ciężkich przypadkach konieczne może być zastosowanie leków podwyższających ciśnienie krwi oraz monitorowanie ciśnienia i innych czynności życiowych. W celu usunięcia z przewodu pokarmowego niewchłoniętej nicergoliny lekarz może wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany.

Pominięcie zastosowania leku Nilogrin: W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy ją przyjąć o normalnej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest nicergolina.

Pozostałe substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, alkohol poliwinylowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian. - Skład otoczki: hypromeloza E 15, hypromeloza E 5, makrogol 8000, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze do 25C.

Kupujący Nilogrin, 10 mg, tabl.powl., 60 szt,bl
Kupowali również