Nimesil 100 mg/2 g, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, import równoległy, 9 saszetek


Zdjęcie podglądowe recepty

Nimesil 100 mg/2 g, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, import równoległy, 9 saszetek

12,09

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Leczenie ostrego bólu. Leczenie objawowe dolegliwości bólowych w przebiegu zapalenia kości i stawów. Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Nimesil jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o właściwościach przeciwbólowych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano łagodne i przemijające działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego takie jak: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia. Niezbyt często występowały krwawienie z żołądka lub jelit, owrzodzenie i perforacja dwunastnicy lub żołądka, zapalenie żołądka i jelit. Bardzo rzadko występowały: niestrawność, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej. Objawy te najczęściej nie powodowały konieczności odstawienia leku.
Opisywano skórne reakcje alergiczne, takie jak: rumień, świąd, wysypka, zapalenie skóry, nasilenie obrzęków i pokrzywka.

Powyższe działania niepożądane nie stanowią wszystkich. Pozostałe dostępne są na ulotce dołączonej do opakowania leku.

Kiedy nie stosować leku Nimesil: 

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nimesulid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna (np. świszczący oddech, wydzielina z nosa lub niedrożność nosa, pokrzywka) po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); 
 • jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja na nimesulid dotycząca wątroby; 
 • jeśli pacjent zażywa inne leki, o których wiadomo, że mogą mieć wpływ na wątrobę np. paracetamol, inne leki przeciwbólowe lub NLPZ; 
 • jeśli pacjent zażywa leki powodujące uzależnienie, jest uzależniony od leków lub od innych substancji;
 • jeśli pacjent nadużywa alkoholu;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; 
 • jeśli u pacjenta rozpoznano wrzód trawienny (wrzód żołądka lub dwunastnicy) obecnie lub w przeszłości; 
 • jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego; 
 • jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie do mózgu (udar mózgu);
 • jeśli u pacjenta wystąpiły inne zaburzenia związane z krwawieniem lub niedostateczną krzepliwością krwi; 
 • jeśli u pacjenta wystąpiła niewydolność serca, choroba nerek (niewydolność nerek) lub jakakolwiek choroba wątroby;
 • jeśli u pacjenta aktualnie występuje gorączka lub grypa (uogólniony ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze lub gorączka);
 • u pacjentek w ostatnich 3 miesiącach ciąży;
 • u pacjentek karmiących piersią.
 • Nie stosować leku Nimesil u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

Nimesil zawiera sacharozę: należy to uwzględnić podając lek pacjentom z cukrzycą i pacjentom stosującym dietę ubogokaloryczną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Jeśli podczas przyjmowania leku Nimesil u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na zaburzenia wątroby, należy natychmiast przerwać stosowanie i bezzwłocznie powiadomić o tym lekarza. Objawy wskazujące na zaburzenia wątroby to: utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, utrzymujące się uczucie zmęczenia lub ciemny kolor moczu. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło owrzodzenie, krwawienie z przewodu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna, przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Nie stosować leku Nimesil u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nimesil może wchodzić w interakcje z:

 • kortykosteroidami np. kortyzon (lek przeciwzapalny);
 • lekami zmniejszającymi krzepliwość np. warfaryna (leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy);
 • inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne);
 • lit stosowany w leczeniu depresji oraz podobnych zaburzeń;
 • metotreksat (lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i nowotworów);
 • cyklosporyna, lek stosowany po transplantacji lub w leczeniu zaburzeń systemu immunologicznego;
 • lekami działającymi drażniąco na przewód pokarmowy;
 • lekami przeciwzakrzepowymi;
 • hydantoiną i sulfonamidami;
 • digoksyną, litem, metotreksatem i cyklosporynami;
 • innymi lekami NLPZ, lekami przeciwzakrzepowymi; selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), glikokortykosteroidami;
 • diuretykami oszczędzającymi potas.

Podawanie produktu leczniczego kobietom w ciąży nie jest wskazane. Z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaburzeń zdolności rozrodczej nimesulid nie jest zalecany do stosowania u kobiet planujących ciążę.

Ze względu na brak informacji, czy substancja czynna Nimesilu przenika do mleka kobiecego, jego stosowanie w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, Nimesil może powodować senność i zawroty głowy. W przypadku ich wystąpienia należy wstrzymać się od wykonywania czynności wymagających sprawności psychofizycznej. Pacjenci, których aktywność zawodowa powoduje konieczność stałej koncentracji, powinni natychmiast informować lekarza o wystąpieniu senności lub zawrotów głowy w trakcie leczenia.

Doustnie. Granulat do sporządzenia zawiesiny rozpuścić w szklance wody, przyjmować po posiłkach. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Nimesil powinien być stosowany najkrócej jak to tylko jest możliwe w danej sytuacji klinicznej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nimesil: W przypadku podejrzenia przedawkowania leku należy natychmiast wezwać lekarza. Zalecane jest leczenie objawowe. Można rozważyć płukanie żołądka i podanie węgla aktywnego, jeśli od przedawkowania nie upłynęły 4 godziny. Wymagane jest monitorowanie czynności wątroby i nerek.

Pominięcie zastosowania leku Nimesil: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest nimesulid.

Pozostałe składniki to: sacharoza, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowy, kwas cytrynowy bezwodny, maltodekstryna, makrogolu eter cetostearylowy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Kupujący Nimesil, 100 mg/2 g,gran.d/sp.zaw.dou(i.row)MDZ,Czech,9sasz.
Kupowali również