Nimesil Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg, 30 saszetek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Nimesil Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg, 30 saszetek

Nimesil to silny lek przeciwbólowy należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Preparat znajduje zastosowanie w leczeniu ostrego bólu oraz w łagodzeniu dolegliwości związanych z pierwotnym bolesnym miesiączkowaniem. Występuje w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Lek Nimesil dedykowany jest przede wszystkim osobom dorosłym oraz młodzieży powyżej 12. roku życia. Jest dostępny na receptę i powinien być przepisywany wyłącznie jako lek drugiego rzutu.

17,56

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Wskazaniem do stosowania leku Nimesil jest leczenie ostrego bólu oraz dolegliwości związanych z pierwotnym bolesnym miesiączkowaniem. Lek Nimesil przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po ukończeniu 12 lat. Preparat ten można przepisywać wyłącznie jako lek drugiego rzutu. Decyzja o zastosowaniu leku Nimesil powinna być podejmowana na podstawie indywidualnej dla każdego pacjenta oceny całkowitego ryzyka. Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
W swoim działaniu lek Nimesil bazuje na substancji czynnej o nazwie nimesulid, która jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o właściwościach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu czynności cyklooksygenazy, enzymu biorącego udział w syntezie prostaglandyn. Jak każdy lek, Nimesil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Obserwowano łagodne i przemijające działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego takie jak: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia. Niezbyt często występowały krwawienie z żołądka lub jelit, owrzodzenie i perforacja dwunastnicy lub żołądka, zapalenie żołądka i jelit. Bardzo rzadko występowały: niestrawność, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej. Objawy te najczęściej nie powodowały konieczności odstawienia leku. Opisywano skórne reakcje alergiczne, takie jak: rumień, świąd, wysypka, zapalenie skóry, nasilenie obrzęków i pokrzywka. Znacznie rzadziej obserwowano działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: ból głowy, zawroty głowy i senność. Inne bardzo rzadko obserwowane działania niepożądane to: skąpomocz z zatrzymaniem lub bez zatrzymania płynów i z miejscowymi lub uogólnionymi obrzękami; krwawe wymioty (prawdopodobnie związane z krwawieniem z przewodu pokarmowego i owrzodzeniem); wybroczyny i plamica, szczególnie kończyn dolnych, wyjątkowo związane z małopłytkowością. Bardzo rzadko może dojść do uszkodzenia wątroby, w większości przypadków przemijającego po przerwaniu terapii. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Przyjmowanie takich leków jak Nimesil może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Tak jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, nimesulid może bardzo rzadko wywoływać ciężkie reakcje nadwrażliwości (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella).
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Nimesil jest uczulenie (nadwrażliwość) na nimesulid lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu. Ponadto nie należy stosować leku Nimesil: • jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna (np. świszczący oddech, wydzielina z nosa lub niedrożność nosa, pokrzywka) po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); • jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja na nimesulid dotycząca wątroby; • jeśli pacjent zażywa inne leki, o których wiadomo, że mogą mieć wpływ na wątrobę np. paracetamol, inne leki przeciwbólowe lub NLPZ; • jeśli pacjent zażywa leki powodujące uzależnienie, jest uzależniony od leków lub od innych substancji; • jeśli pacjent nadużywa alkoholu; • jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; • jeśli u pacjenta rozpoznano wrzód trawienny (wrzód żołądka lub dwunastnicy) obecnie lub w przeszłości; • jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego; • jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie do mózgu (udar mózgu); • jeśli u pacjenta wystąpiły inne zaburzenia związane z krwawieniem lub niedostateczną krzepliwością krwi; • jeśli u pacjenta wystąpiła niewydolność serca, choroba nerek (niewydolność nerek) lub jakakolwiek choroba wątroby; • jeśli u pacjenta aktualnie występuje gorączka lub grypa (uogólniony ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze lub gorączka); • u pacjentek w ostatnich 3 miesiącach ciąży; • u pacjentek karmiących piersią. Leku Nimesil nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Pacjenci przyjmujący Nimesil, leczeni dodatkowo innymi lekami działającymi drażniąco na przewód pokarmowy, powinni być poddani bardziej wnikliwej obserwacji. Jeśli pacjent przyjmuje następujące leki, które mogą zakłócać działanie leku Nimesil: • leki zmniejszające krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany); • leki moczopędne (diuretyki) stosowane w niewydolności serca lub nadciśnieniu tętniczym; • lit, który jest stosowany w leczeniu depresji i podobnych zaburzeń; • metotreksat; • cyklosporyna; powinien poinformować lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil. Jeśli pacjentka planuje ciążę, powinna powiadomić lekarza, ponieważ Nimesil może niekorzystnie wpływać na płodność. Przyjmowanie takich leków jak Nimesil może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane. W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą. Lek Nimesil należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek Nimesil należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku Nimesil to 100 mg dwa razy na dobę (2 razy 1 saszetka) po posiłkach. Zawartość saszetki należy rozpuścić w odpowiedniej ilości wody (np. 1 szklanka). Nimesil należy stosować przez okres najkrótszy, jak to jest możliwe i nie dłużej niż 15 dni w jednym cyklu leczenia. Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej. Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, Nimesil może powodować senność i zawroty głowy. W przypadku ich wystąpienia należy wstrzymać się od wykonywania czynności wymagających sprawności psychofizycznej. Pacjenci, których aktywność zawodowa powoduje konieczność stałej koncentracji, powinni natychmiast informować lekarza o wystąpieniu senności lub zawrotów głowy w trakcie leczenia.
Substancją czynną leku Nimesil jest nimesulid. Pozostałe składniki to: sacharoza, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa, kwas cytrynowy bezwodny, maltodekstryna, makrogolu eter cetostearylowy. Nimesil występuje w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej i pakowany jest w saszetki i tekturowe pudełko. Opakowanie zawiera 9, 15 lub 30 saszetek. 1 saszetka zawiera 100 mg nimesulidu.

Kupujący Nimesil, 100 mg/2 g, gran.d/sp.zaw.doustn.,30 saszet.
Kupowali również