Nimvastid 1,5 mg, tabletki ulegające rozpuszczeniu w jamie ustnej, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Nimvastid 1,5 mg, tabletki ulegające rozpuszczeniu w jamie ustnej, 28 szt

14,62

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Leczenie objawowe łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Leczenie objawowe łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

Substancją czynną leku Nimvastid jest rywastygmina. Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego lub otępieniem spowodowanym chorobą Parkinsona dochodzi do obumarcia pewnych komórek w mózgu, co powoduje zmniejszenie stężenia neuroprzekaźnika acetylocholiny (substancji umożliwiającej komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy. Blokując działanie tych enzymów Nimvastid umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera i otępienia związanego z chorobą Parkinsona.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: zawroty głowy; nudności, wymioty, biegunka, utrata apetytu.

Często: pobudzenie, splątanie, ból głowy, senność, drżenie,bóle brzucha i dyspepsja,nadmierne pocenie; uczucie zmęczenia, astenia, złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała.

Niezbyt często : bezsenność, depresja, omdlenia. Rzadko : drgawki; dławica piersiowa, choroba wrzodowa żołądka i /lub dwunastnicy, wysypka skórna.

Bardzo rzadko: zakażenie dróg moczowych, omamy, objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona), zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, zaburzenia funkcji wątroby.

Kiedy nie stosować leku Nimvastid:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancja czynna leku Nimvastid) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta wystąpi reakcja skórna wykraczająca poza powierzchnię plastra, jeśli nasili się reakcja miejscowa (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nimvastid należy omówić to z lekarzem: 

 • jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny lub wolny rytm pracy serca; 
 • jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka;
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu; 
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe; 
 • jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma oskrzelowa lub ciężka choroba układu oddechowego; 
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności nerek; 
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby;
 • jeśli u pacjenta występuje drżenie mięśniowe;
 • jeśli pacjent ma małą masę ciała; 
 • jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy czas.

Stosowanie leku Nimvastid u dzieci i młodzieży nie jest właściwe w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego.

Leku Nimvastid nie należy stosować jednocześnie z innymi podobnie działającymi lekami. Nimvastid może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej). Leku Nimvastid nie należy stosować jednocześnie z metoklopramidem (lekiem używanym w łagodzeniu lub zapobieganiu nudnościom i wymiotom). Jednoczesne przyjmowanie tych dwóch leków może spowodować takie zaburzenia, jak sztywność kończyn i drżenie dłoni. Jeśli w trakcie leczenia lekiem Nimvastid zajdzie konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, o przyjmowaniu leku należy powiedzieć lekarzowi przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego, ponieważ Nimvastid może nasilać działanie niektórych leków zwiotczających mięśnie, stosowanych w czasie znieczulenia ogólnego. Należy zachować ostrożność, gdy Nimvastid jest stosowany razem z lekami beta-adrenolitycznymi (lekami, takimi jak atenolol, stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, dławicy piersiowej i innych chorób serca). Jednoczesne przyjmowanie tych dwóch leków może spowodować takie zaburzenia, jak spowolnienie pracy serca (bradykardia) prowadzące do omdlenia lub utraty przytomności.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Nimvastid względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Nimvastid nie powinien być stosowany w czasie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Nimvastid.

Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Nimvastid może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy lub senność, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych innych zadań wymagających koncentracji.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej leku Nimvastid są delikatne. Nie należy ich naciskać przez opakowanie, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Nie należy dotykać tabletek wilgotnymi rękoma, ponieważ mogą one ulec rozpadowi. Tabletka ulega szybko rozpadowi w ustach, następnie można ją połknąć bez popijania wodą. Jama ustna powinna być pusta przed umieszczeniem tabletki na języku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nimvastid: W przypadku niezamierzonego przyjęcia większej niż zalecona dawki leku Nimvastid, należy powiadomić lekarza prowadzącego, gdyż może być potrzebna pomoc medyczna. U niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Nimvastid, zaobserwowano mdłości (nudności), wymioty, biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również wystąpić wolne bicie serca oraz omdlenie.

Pominięcie zastosowania leku Nimvastid: W razie pominięcia dawki leku Nimvastid, należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest wodorowinian rywastygminy. Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera wodorowinian rywastygminy co odpowiada 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg lub 6 mg rywastygminy.

Pozostałe składniki to mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, aromat miętowy (olejek z mięty pieprzowej, maltodekstryna kukurydziana), aromat mięty pieprzowej (maltodekstryna, guma arabska, sorbitol (E 420), olejek z mięty polnej, L-mentol), krospowidon, wapnia krzemian, magnezu stearynian.

Nimvstid zawiera sorbitol (E 420).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: {Termin ważności (EXP)}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Kupujący Nimvastid, 1,5 mg, tabl.uleg.rozp.w j.ustn.,28 szt,bl
Kupowali również