Nitrendypina EGIS 10 mg, tabletki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Nitrendypina EGIS 10 mg, tabletki, 30 szt.

5,84

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Lek wskazany jest do leczenia podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

Nitrendypina, substancja czynna leku Nitrendypina EGIS, należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Rozszerza naczynia krwionośne i zmniejsza ich napięcie, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: ból głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, obrzęk okolicy kostek i nóg (szczególnie na początku leczenia).

Często: szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić napady dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej), a u pacjentów z wcześniej istniejącą dusznicą bolesną może dojść do zwiększenia częstości, wydłużenia czasu trwania lub nasilenia napadów (nasilenie bólu w klatce piersiowej), lęk, przyspieszenie czynności serca, odczuwanie bicia serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych, wzdęcie, złe samopoczucie.

Niezbyt często: reakcja alergiczna, w tym ciężki obrzęk warg, twarzy, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy), zaburzenia snu, uczucie mrowienia i drętwienia skóry (parestezja), zawroty głowy, zmęczenie, omdlenie, migrena, senność, zaburzenie lub zmniejszenie wrażliwości na dotyk (niedoczulica), zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, niskie ciśnienie tętnicze, duszność, krwawienie z nosa, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nieżyt żołądka i jelit, zapalenie lub obrzęk dziąseł (rozrost dziąseł), skórne reakcje nadwrażliwości, takie jak swędzenie skóry (świąd), pokrzywka, wysypka, nadwrażliwość skóry na światło (uczulenie na światło), ból mięśni i stawów, potrzeba częstego oddawania moczu (wielomocz), zwiększenie masy ciała, nadmierne pocenie się, nietypowy ból, zaburzenie czynności wątroby (zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych).

Rzadko: zapalenie małych naczyń krwionośnych (leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych).

Bardzo rzadko: zmniejszenie ilości niektórych krwinek (zmniejszenie ilości leukocytów, brak granulocytów), zawał mięśnia sercowego, złuszczające zapalenie skóry (złuszczanie skóry), zaburzenia wzwodu, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bardziej obfite niż zwykle krwawienie miesiączkowe (krwotok miesiączkowy), gorączka.

Kiedy nie stosować leku Nitrendypina EGIS:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na nitrendypinę, innego antagonistę wapnia typu 1,4-dihydropirydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny (bardzo słabo wyczuwalne tętno i niskie ciśnienie tętnicze), 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg), 
 • jeśli u pacjenta występuje znaczne zwężenie zastawki aorty, 
 • jeśli u pacjenta wystąpił zawał serca w ciągu ostatnich 4 tygodni, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niestabilną dusznicę bolesną (ból w klatce piersiowej spowodowany chorobą niedokrwienną serca, występujący zarówno podczas spoczynku, jak i niewielkiego wysiłku), 
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,
 • jeśli pacjent przyjmuje ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy).

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nitrendypina EGIS należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, ponieważ ciśnienie tętnicze może obniżać się bardziej;
 • jesli u pacjenta występuje niewydolnosć serca lub zaburzenia rytmu serca, ponieważ lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki;
 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek.

 

Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lek Nitrendypina EGIS może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Nitrendypina EGIS:

 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze: dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego; 
 • leki moczopędne (diuretyki): dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego; 
 • leki zwiotczające mięśnie (pankuronium, wekuronium): nasilenie i przedłużenie działania zwiotczającego mięśnie; 
 • cymetydyna i ranitydyna (stosowane w chorobie wrzodowej żołądka); 
 • digoksyna (lek nasercowy): lekarz może zmniejszyć dawkę digoksyny;
 • fenytoina, karbamazepina (stosowane w leczeniu padaczki); 
 • fenobarbital (stosowany w zaburzeniach snu); 
 • kwas walproinowy (stosowany w leczeniu padaczki); 
 • erytromycyna, troleandomycyna, klarytromycyna, roksytromycyna (antybiotyki); 
 • ketokonazol, itrakonazol, flukonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych i drożdżakowych); 
 • nefazodon i fluoksetyna (leki przeciwdepresyjne);
 • amprenawir, atazanawir, rytonawir, indynawir, nelfinawir, sakwinawir (leki przeciwwirusowe);
 • chinuprystyna i dalfoprystyna (antybiotyki);
 • suplementy wapnia.

 

Sok grejpfrutowy hamuje metabolizm nitrendypiny. Dlatego w czasie leczenia lekiem Nitrendypina EGIS nie należy spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego.

Ponieważ badania doświadczalne z zastosowaniem nitrendypiny wykazały zaburzenia rozwojowe u płodu, nie wolno stosować leku Nitrendypina EGIS w okresie ciąży. Nitrendypina przenika do mleka kobiecego. Wpływ nitrendypiny na noworodka/niemowlę jest nieznany. Stosowanie leku Nitrendypina EGIS w okresie karmienia piersią jest przeciwskazane. Nitrendypina może zaburzać płodność u mężczyzn. Jeśli planowana jest ciąża, ale istnieją zaburzenia płodności, lekarz może rozważyć inne leczenie.

Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta w trakcie leczenia zwiększonego ciśnienia tętniczego. Reakcje na lek, które mogą mieć różne nasilenie u poszczególnych pacjentów, mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany produktu leczniczego na inny lub podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Doustnie, zazwyczaj raz dziennie (rano), po spożyciu posiłku, z niewielką ilością płynu. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz prowadzący.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitrendypina EGIS: Objawy ostrego zatrucia: Nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), ból głowy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego (z zapaścią krążeniową) i zmiany częstości akcji serca (szybkie lub wolne tętno). W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Nitrendypina EGIS, należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Nitrendypina EGIS: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Nitrendypina EGIS: Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, np. z powodu działań niepożądanych, powinien skontaktować się przedtem z lekarzem. Nie należy przerywać leczenia bez zaleceń lekarza.

Substancją czynną leku jest nitrendypina. Każda tabletka zawiera 10 mg lub 20 mg nitrendypiny.

Pozostałe składniki to: laktoza, skrobia ziemniaczana, poliwinylopirolidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna, sodu laurylosiarczan, celuloza mikrokrystaliczna. Tabletki o mocy 10 mg zawierają ponadto czerwień koszenilową A (E-124).

Lek Nitrendypina EGIS, tabletki o mocy 10 mg i 20 mg zawiera laktozę i sód. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Lek Nitrendypina EGIS, tabletki o mocy 10 mg zawiera czerwień koszenilową A (E 124). Lek może powodować reakcje alergiczne.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.