Nivalin 5 mg/ml; 1ml,roztw.d/wst.,(i.rów),InPh,Łotwa,10 amp


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Nivalin 5 mg/ml; 1ml,roztw.d/wst.,(i.rów),InPh,Łotwa,10 amp

76,65

Kupujący Nivalin, 5 mg/ml; 1ml,roztw.d/wst.,(i.row),InPh,Lotwa,10 amp
Kupowali również