Noclaud 100 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Węgry, 56 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Noclaud 100 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Węgry, 56 szt

50,79

Kupujący Noclaud, 100 mg, tabl.,(i.row),InPh,Wegry, 56 szt
Kupowali również