Nodofree 20 mg/ml, krople do oczu, 5 ml, 1 butelka


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Nodofree 20 mg/ml, krople do oczu, 5 ml, 1 butelka

19,16

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Nodofree jest stosowany w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia w oku (oczach) i leczenia jaskry. Nodofree może być stosowany jako jedyny lek do oczu lub razem z innymi lekami obniżającymi ciśnienie w oczach (zwanymi lekami beta-adrenolitycznymi).

Nodofree jest lekiem okulistycznym w postaci sterylnych kropli do oczu bez środków konserwujących, zawierającym dorzolamid jako substancję czynną. Dorzolamid należy do grupy leków zwanych inhibitorami anhydrazy węglanowej.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów): pieczenie i kłucie oczu.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): choroby rogówki z bólem oka i niewyraźnym widzeniem (powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki), łzawienie, wydzielina ze swędzeniem oczu (zapalenie spojówek), podrażnienie/zapalenie powiek, niewyraźne widzenie, ból głowy, nudności, gorzki smak w ustach, zmęczenie.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Kiedy nie stosować leku Nodofree: 

  • jeśli pacjent ma uczulenie na dorzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
  • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek lub zaburzenia odczynu pH krwi.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nodofree należy omówić to z lekarzem: 

  • jeśli pacjent w przeszłości miał kamienie w nerkach;
  • jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały zaburzenia czynności wątroby; 
  • jeśli u pacjenta stwierdzono ubytki rogówki; 
  • jeśli u pacjenta występowało w przeszłości uczulenie na jakikolwiek lek; 
  • jeśli pacjent miał operację okulistyczną lub planowany jest taki zabieg; 
  • jeśli u pacjenta występuje zakażenie oka lub oko zostało uszkodzone

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania tego leku pojawi się podrażnienie oka lub wystąpią jakiekolwiek objawy dotyczące oczu, takie jak zaczerwienienie oka, świąd w obrębie oka i (lub) powiek. Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli pacjent podejrzewa wystąpienie reakcji alergicznej (objawy: wysypka na skórze, świąd, obrzęk w obrębie ust, oczu i jamy ustnej, duszność, świszczący oddech). Jeżeli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Nodofree. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od jego zakroplenia.

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach (w tym również o kroplach do oczu), które pacjent stosuje lub planuje stosować, nawet o tych zakupionych bez recepty, szczególnie innych inhibitorach anhydrazy, takich jak acetazolamid, lub sulfonamidy.

Nie należy stosować tego leku podczas ciąży. Jeśli leczenie tym lekiem jest konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią.

Podczas leczenia tym lekiem mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia, co może utrudniać prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych objawów.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek Nodofree przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nodofree: W przypadku zakroplenia zbyt dużej liczby kropli do oka lub przypadkowego spożycia zawartości butelki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Nodofree: Ważne, aby stosować ten lek zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki, należy zakroplić lek możliwie jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do normalnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest dorzolamid. Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku 22,26 mg). Każda kropla (około 35 µl) zawiera 0,70 mg dorzolamidu.

Pozostałe składniki to: hydroksyetyloceluloza 6400-11900 mPa·s, mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda wysokooczyszczona.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Po pierwszym otwarciu butelki - przechowywać przez 90 dni w temperaturze poniżej 25ºC. Lek należy wyrzucić po upływie 90 dni od pierwszego otwarcia butelki. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Nodofree, 20 mg/ml, krople do oczu, 5 ml, 1 but.
Kupowali również