Nolpaza 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe, 90 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Nolpaza 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe, 90 szt.

Nolpaza jest selektywnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem, który zmniejsza ilość kwasu solnego wytwarzanego w żołądku. Lek Nolpaza jest stosowany w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

20,63

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Lek Nolpaza jest stosowany:
Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:
- w leczeniu objawów (na przykład zgaga, kwaśne odbijanie, ból przy przełykaniu) związanych z chorobą refluksową przełyku wywołaną cofaniem się kwaśniej treści żołądka do przełyku,
- w długotrwałym leczeniu i zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku (stan, w którym cofanie się treści żołądka do przełyku powoduje zapalenie i ból).
Dorośli:
- w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy spowodowanym przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, np. ibuprofen) u pacjentów wysokiego ryzyka wymagających ciągłego leczenia NLPZ.

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Nolpaza może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Częstość poniżej wymienionych możliwych działań niepożądanych określona została w następujący sposób:
-Bardzo często (występują u więcej niż u 1 pacjenta na 10)
-Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)
-Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000)
-Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000)
-Bardzo rzadko (występują u mniej niż u 1 pacjenta na 10 000)
-Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:
-Poważne reakcje alergiczne (rzadko występujące): obrzęk języka i (lub) gardła, trudności z połykaniem, pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą), trudności z oddychaniem, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quincke’go/obrzęk naczynioruchowy), silne zawroty głowy z bardzo szybkim biciem serca i obfitym poceniem się.
-Poważne reakcje skórne (częstość nieznana): pęcherze skórne i gwałtowne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, nadżerka (łącznie z lekkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/warg lub genitaliów (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) i nadwrażliwość na światło.
-Inne poważne stany (częstość nieznana): zażółcenie skóry lub białkówek oczu (poważne zniszczenie komórek wątroby, żółtaczka) lub gorączka, wysypka i powiększenie nerek, czasami ból przy oddawaniu moczu oraz ból w dolnej części pleców (ciężkie zapalenie nerek).
Inne działania niepożądane to:
Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000)
Ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności; wymioty; wzdęcia i wiatry; zaparcia; suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w jamie brzusznej; wysypka skórna; osutka, wykwity skórne; świąd; osłabienie; wyczerpanie lub ogólne złe samopoczucie; zaburzenia snu.
Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000)
Zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie; pokrzywka; ból stawów; ból mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura; obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy); reakcje alergiczne, depresja; powiększenie piersi u mężczyzn.
Bardzo rzadko (występują u mniej niż u 1 pacjenta na 10 000)
Dezorientacja.
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Omamy, splątanie (zwłaszcza u pacjentów, u których wcześniej występowały takie objawy); zmniejszone stężenie sodu we krwi.
Działania niepożądane rozpoznawane w badaniach krwi:
Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000)
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000)
Zwiększenie stężenia bilirubiny; zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi.
Bardzo rzadko (występują u mniej niż u 1 pacjenta na 10 000)
Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować częstsze występowanie krwawienia lub sińców; zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, które może powodować częstsze zakażenia.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Kiedy nie stosować leku Nolpaza
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, sorbitollub którykolwiek z pozostałych składników leku Nolpaza,
-jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nolpaza
-Jeżeli u pacjenta występują poważne problemy z wątrobą. Należy poinformować lekarza, jeśli kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby. Lekarz zleci częstszą kontrolę  enzymów wątrobowych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego przyjmowania leku Nolpaza.
W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych lekarz przerwie leczenie.
Jeżeli pacjent musi stale przyjmować leki z grupy NLPZ i jednocześnie przyjmować lek Nolpaza, ze względu na podwyższone ryzyko powikłań ze strony żołądka i jelit.
Podwyższone ryzyko zostanie ocenione zgodnie z czynnikami ryzyka u danego pacjenta, takimi jak wiek (65 lat lub więcej), wrzody żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie lub krwawienie z żołądka lub jelit.
-Jeżeli u pacjenta występuje niedobór witaminy B12 lub czynniki ryzyka zmniejszonego stężenia witaminy B12, a pacjent leczony jest długotrwale pantoprazolem. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków zmniejszających (hamujących) wydzielanie kwasu solnego w żołądku, pantoprazol może prowadzić do zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.
-Jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV) jednocześnie z pantoprazolem, należy skonsultować się z lekarzem.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli wystąpią następujące objawy:
-niezamierzona utrata masy ciała,
-nawracające wymioty,
-trudności z połykaniem,
-wymioty krwią,
-bladość i osłabienie (niedokrwistość),
-krew w kale,
-ciężka biegunka i (lub) utrzymująca się biegunka, ponieważ podczas stosowania produktu
Nolpaza zgłaszano przypadki nieznacznie częstszego występowania zakaźnej biegunki.
Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia podłoża nowotworowego choroby, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Jeśli objawy utrzymują się mimo leczenia, należy rozważyć wykonanie dalszych badań. W przypadku przyjmowania leku Nolpaza przez dłuższy czas (ponad 1 rok), lekarz zaleci prawdopodobnie stałą obserwację. Należy w takim przypadku przy każdej wizycie u lekarza zgłaszać wszelkie nowe i nieoczekiwane objawy oraz ich okoliczności.

Stosowanie innych leków
Lek Nolpaza może wpływać na skuteczność innych leków, dlatego należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:
-ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w leczeniu niektórych typów raka), ponieważ lek Nolpaza może osłabiać ich działanie;
-warfaryna i fenprokumon, które wpływają na gęstość krwi. Może zaistnieć konieczność wykonania dalszych badań;
-atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Stwierdzono przenikanie leku do mleka kobiet karmiących piersią. Kobiety w ciąży, podejrzewające, że są w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować tego leku chyba, że lekarz uzna, że korzyść z jego stosowania jest większa, niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.
Przed zastosowaniem jakiekogolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pacjenci, u których wystąpią działania niepożądane takie, jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Lek Nolpaza należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy i jak przyjmować lek Nolpaza
Tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania lub kruszenia, popijając wodą.
Jeżeli lekarz nie zalecił innego dawkowania, zazwyczaj stosowane dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:
Leczenie objawów (na przykład zgaga, kwaśne odbijanie, ból przy przełykaniu) związanych z chorobą refluksową przełyku.
Zalecaną dawką leku jest 1 tabletka na dobę.
Dawka ta zazwyczaj przynosi ulgę w ciągu 2 do 4 tygodni, w ostateczności po dodatkowych 4 tygodniach. Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Nawracające objawy można kontrolować
przyjmując jedną tabletkę na dobę, według potrzeb.
Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku
Zalecana dawka leku to 1 tabletka na dobę.
Jeśli objawy choroby powrócą, lekarz może podwoić dawkę. W tym przypadku można zastosować lek  Nolpaza 40 mg, jedną tabletkę na dobę. Po wyleczeniu lekarz może ponownie zmniejszyć dawkę do jednej tabletki (20 mg) na dobę.
Dorośli:
Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zalecana dawka leku to 1 tabletka na dobę.
Specjalne grupy pacjentów:
-w przypadku poważnych problemów z wątrobą, nie należy przyjmować więcej, niż jedną tabletkę 20 mg na dobę;
-dzieci w wieku poniżej 12 lat. Lek Nolpaza nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nolpaza
Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Nolpaza
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę o zwykłej porze.
Przerwanie stosowania leku Nolpaza
Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do  lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera lek Nolpaza
Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
Ponadto lek zawiera mannitol, krospowidon (typ B), sodu węglan bezwodny, sorbitol (E 420), wapnia stearynian w rdzeniu tabletki i hypromelozę, powidon (K 25), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, makrogol 6000 i talk w otoczce tabletki.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nolpaza
Nolpaza zwiera sorbitol. Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych cukrów, powinien zwrócić się do lekarza przed przyjęciem tego leku.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NOLPAZA
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Nolpaza po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania leku.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które już nie są potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Nolpaza i co zawiera opakowanie
Tabletki dojelitowe 20 mg są jasnobrązowożółte, owalne, obustronnie lekko wypukłe.
Opakowania: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 lub 98 tabletek dojelitowych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Kupujący Nolpaza 20 mg, 20 mg, tabl.dojelit., 90 szt
Kupowali również