Normatens 5mg+0,5mg+0,1mg, tabl.draż(i.rów)InPh,Łotwa,20szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Normatens 5mg+0,5mg+0,1mg, tabl.draż(i.rów)InPh,Łotwa,20szt

12,59

Kupujący Normatens, 5mg+0,5mg+0,1mg,tabl.draz,(i.row)InPh,Lotwa,20szt
Kupowali również