Zdjęcie produktu Nurofen Express Forte

Nurofen Express Forte 400 mg, kapsułki miękkie, 30 szt

Nurofen Express Forte to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.

24,99

Kategorie:
Mięśnie i stawy » Ból mięśni
Mięśnie i stawy » Bóle stawów
Przeciwbólowe » Ból głowy
Przeciwbólowe » Ból zęba
Przeciwbólowe » Bóle menstruacyjne
Przeziębienie i grypa » Gorączka
BESTSELLERY

Lek Nurofen Express Forte przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej), w krótkotrwałym objawowym leczeniu: 

 • łagodnego i umiarkowanego bólu, np. bólu głowy, bólu miesiączkowego, bólu zęba
 • gorączki i bólu związanego z przeziębieniem 

Jeśli po upływie 3 dni u dzieci i młodzieży, 3 dni w przypadku gorączki i 4 dni w przypadku bólu u dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Ibuprofen należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te działają poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból i wysoką temperaturę.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano wymienione poniżej działania niepożądane. W przypadku stosowania ibuprofenu w innych wskazaniach i długotrwale mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

 • niestrawność, ból brzucha, nudności
 • bóle głowy
 • różnego rodzaju wysypki skórne
 • pokrzywka i świąd

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

 • biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zawroty głowy
 • zaburzenia psychotyczne, depresja, bezsenność, pobudzenie
 • szumy uszne
 • drażliwość, zmęczenie

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

 • wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie po długotrwałym użyciu, powodująca wzrost stężenia mocznika w surowicy krwi i obrzęki, hipernatremia (retencja sodu), zmniejszenie ilości wydalanego moczu
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia wskaźników morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia – zmniejszenie liczby białych krwinek - leukocytów, małopłytkowość – zmniejszanie liczby płytek krwi, pancytopenia
 • zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych krwinek: czerwonych, białych i płytek krwi, agranulocytoza – brak pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów). Pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, niewyjaśnione krwawienie i siniaczenie (np. wybroczyny, plamica i krwawienie z nosa)
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka lub krtani, duszność, tachykardię (przyspieszenie akcji serca), spadek ciśnienia krwi (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs)
 • niewydolność serca i obrzęk
 • nadciśnienie tętnicze
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny
 • poważne zakażenia skóry i tkanki miękkiej w przebiegu ospy wietrznej. Opisywano zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) występujące w czasie stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ).

Częstość nieznana

 • nadreaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność
 • mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

Kiedy nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:

 • w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku,
 • jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),
 • jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka I (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,
 • jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
 • jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
 • jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
 • jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
 • jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów),
 • jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie,
 • dzieciom w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 40 kg.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nurofen należy omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej: 

 • toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej;
 • choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna); 
 • nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca; 
 • zaburzenia czynności nerek; 
 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia krzepnięcia krwi; 
 • czynną lub przebytą astmę oskrzelową czy też objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli; 
 • choroby, w których pacjent przyjmuje inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy); 
 • zakażenie

W przypadku ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania leku. Należy unikać stosowania leku Nurofen jednocześnie z NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 40 kg.

Lek Nurofen Forte może wchodzić w interakcje z lekami takimi jak:

 • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna (kwas acetylosalicylowy), warfaryna, tyklopidyna);
 • leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan);
 • leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI);
 • glikozydy nasercowe;
 • lit i metotreksat:
 • cyklosporyna;
 • mifepryston;
 • takrolimus;
 • zydowudyna;
 • antybiotyki chinolonowe;
 • kortykosteroidy.

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Nurofen Express Forte. Niektóre działania niepożądane, takie jak te związane z przewodem pokarmowym lub ośrodkowym układem nerwowym, mogą być bardziej prawdopodobne podczas jednoczesnego spożywania alkoholu i stosowania leku Nurofen Express Forte.

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno stosować leku w ostatnim trymestrze ciąży. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania leku Nurofen Express Forte w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Lek może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli jest przyjmowany w zalecanej dawce oraz przez najkrótszy możliwy czas.

Podczas krótkotrwałego stosowania dawek terapeutycznych lek nie ma wpływu, lub ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jeśli u pacjenta występują zawroty głowy, senność, zaburzenia równowagi lub zaburzenia widzenia podczas przyjmowania leku Nurofen Express Forte, należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Efekty te mogą ulegać nasileniu podczas równoczesnego spożywania alkoholu.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie. Nie należy żuć kapsułek.

Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): dawka początkowa 1 kapsułka, popijając wodą, w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Nalezy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę przez nakrótszy czas konieczny do zmniejszenia objawów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Express Forte: Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Nurofen Express Forte lub jeśli dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku podjąć.

Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).

1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancje pomocznicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona, Skład kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124), Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 o składzie: Tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP, Substancje pomocnicze w przetwarzaniu: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyna.

Lek Nurofen Express Forte zawiera 36.6 mg sorbitolu w każdej kapsułce. Osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Lek Nurofen Express Forte zawiera barwnik czerwień koszenilową (E124), który może powodować reakcje alergiczne.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku Nurofen Express Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Nurofen Express Forte, 400 mg, kaps.miekkie, 30 szt
Kupowali również