Zdjęcie produktu Nurofen Plus

Nurofen Plus Tabletki powlekane, 12 szt

Lek Nurofen Plus łagodzący takie dolegliwości jak ból i gorączka.

16,39

Kategorie:
Mięśnie i stawy » Ból mięśni
Mięśnie i stawy » Bóle stawów » Bóle stawów - preparaty doustne
Przeciwbólowe » Ból głowy
Przeciwbólowe » Ból zęba
Przeciwbólowe » Bóle menstruacyjne
Przeciwbólowe » Migrena
Przeziębienie i grypa » Gorączka » Tabletki

Lek jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:

 • bóle reumatyczne i mięśniowe, bóle pleców, nerwobóle, migrena, bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowanie.
 • gorączka w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Kodeinę można stosować u dzieci w wieku od 12 lat w krótkotrwałym łagodzeniu umiarkowanego bólu, który nie jest łagodzony innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen stosowanymi w monoterapii.

 

Ibuprofen zawarty w leku Nurofen Plus, należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które wykazują zdolność zmniejszenia takich dolegliwości jak ból i gorączka. Kodeina, druga substancja czynna leku Nurofen Plus, jest silnym lekiem przeciwbólowym. Połączenie ibuprofenu i kodeiny w leku Nurofen Plus zapewnia skojarzone działanie przeciwbólowe. Ten lek zawiera kodeinę. Kodeina należy do grupy leków zwanych opioidowymi lekami przeciwbólowymi, które łagodzą ból. Może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol.

 Jak każdy lek, lek Nurofen Plus może spowodować działania niepożądane.

Zaburzenia żołądka i jelit:

 • Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności.
 • Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka.
 • Bardzo rzadko: smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna.
 • Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku, i perforacja.

Zaburzenia układu nerwowego:    .

 • Niezbyt często: bóle głowy. 
 • Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia.
 • W pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 • Rzadko: obrzęki.
 • Bardzo rzadko: zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi.

Zaburzania wątroby i dróg żółciowych:

 • Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

 • Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia - zmniejszenie liczby białych krwinek - leukocytów, trombocytopenia -zmniejszanie liczby płytek krwi, pancytopenia - zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi, agranulocytoza - brak pewnego rodzaju krwinek białych -granulocytów). Pierwszymi objawami sq gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa).

Zaburzenia skóry:

 • Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevenso-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia układu immunologicznego:

 • Niezbyt często: pokrzywka i świąd.
 • Bardzo rzadko: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia -przyspieszenie czynności serca, hipotensja I nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs. Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.

U pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączką dezorientacja.

Zaburzenia serca:

 • Bardzo rzadko: obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach.

W związku z leczeniem NIPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Do działań niepożądanych zależnych od kodeiny należą:

Zaburzenia żołądka i jelit zaparcia, nudności.

Zaburzenia układu nerwowego: senność.

Zaburzenia układu oddechowego: zatrzymanie oddechu, zahamowanie odruchu kaszlowego.

Leku Nurofen Plus nie należy stosować u pacjentów:

 • z nadwrażliwością na ibuprofen, kodeinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej;
 • z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 • z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca;
 • przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych);
 • ze skazą krwotoczną;
 • z zaburzeniami oddychania;
 • z przewlekłymi zaparciami;
 • jeśli pacjent wie, że bardzo szybko metabolizuje kodeinę do morfiny.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nurofen Plus należy omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej: 

 • toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej;
 • choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna); 
 • nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca; 
 • zaburzenia czynności nerek; 
 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia krzepnięcia krwi; 
 • czynną lub przebytą astmę oskrzelową czy też objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli; 
 • choroby, w których pacjent przyjmuje inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy); 
 • zakażenie

W przypadku ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania leku. Należy unikać stosowania leku Nurofen jednocześnie z NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Leku Nurofen Plus nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na ryzyko ciężkich zaburzeń oddychania.

Lek Nurofen Plus może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Nurofen Plus. Na przykład: 

 • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew - zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna - kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna); 
 • leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan); 
 • leki moczopędne; 
 • lit i metotreksat; 
 • zydowudyna; 
 • kortykosteroidy; 
 • inhibitory monoaminooksydazy (MAO), przyjmowane w ciągu ostatnich 14 dni; 
 • leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI); 
 • glikozydy nasercowe; 
 • cyklosporyna; 
 • mifepryston; 
 • takrolimus; 
 • antybiotyki chinolonowe; 
 • moklobemid; 
 • hydroksyzyna; 
 • depresenty ośrodkowego układu nerwowego; 
 • abirateron; 
 • leki przeciwbiegunkowe i przeciwperystaltyczne; 
 • leki przeciwmuskarynowe; 
 • leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe; 
 • chinidyna; 
 • meksyletyna; 
 • metoklopramid, cisapryd i domperidon; 
 • cymetydyna; 
 • nalokson.

 

W trakcie leczenia lekiem Nurofen Plus należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ nasila on niekorzystny wpływ leku na sprawność psychofizyczną.

Nurofen Plus jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Nie przyjmować leku Nurofen Plus w okresie karmienia piersią. Kodeina i morfina przenikają do mleka kobiet karmiących piersią.

Nurofen Plus może upośledzać funkcje psychiczne i powodować zaburzenia widzenia, senność i zawroty głowy. Rzadko występujące działania niepożądane to drgawki, omamy, niewyraźne lub podwójne widzenie i niedociśnienie ortostatyczne. Pacjenci powinni być poinformowani, aby nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn w razie wystąpienia takich działań.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli powinni przyjmować od 1 do 2 tabletek co 6 godzin.

W razie potrzeby dzieci w wieku 12 lat i starsze powinny przyjmować od 1 do 2 tabletek co 6 godzin.

Tabletki połykać popijając płynem.

Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek w czasie 24 godzin.

Leku nie należy przyjmować dłużej niż przez 3 dni.
Jeżeli ból nie ustąpi po 3 dniach, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Plus: Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Nurofen Plus lub jeśli dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku podjąć. Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle głowy, dzwonienie w uszach, dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.

Pominięcie zastosowania leku Nurofen Plus: Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen i kodeiny fosforan półwodny.
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 12,8 mg kodeiny fosforanu półwodnego.

Substancje pomocnicze to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, skrobia żelowana, hypromeloza; otoczka tabletki; hypromeloza, talk, Opaspray white M-1-7111B (tytanu dwutlenek (El71), hypromeloza).

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej tabletce to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Nurofen Plus, tabl.powl., 12 szt,bl(1x12)
Kupowali również