NuvaRing Syst.terap.dopochw.,(i.rów),InPh,Rum, 1 syst.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

NuvaRing Syst.terap.dopochw.,(i.rów),InPh,Rum, 1 syst.

63,87

Kupujący NuvaRing, syst.terap.dopochw.,(i.row),InPh,Rum, 1 syst.
Kupowali również