Nyscandin 100 000 IU/ml, zawiesina doustna, 30 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Nyscandin 100 000 IU/ml, zawiesina doustna, 30 ml

20,90

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Wskazania: 

  • leczenie zakażeń drożdżakowych przewodu pokarmowego, w tym jamy ustnej (np. pleśniawki błon śluzowych dziąseł, języka, czerwieni wargowej) i przełyku;
  • profilaktycznie u pacjentów leczonych dużymi dawkami antybiotyków lub kortykosteroidów; 
  • profilaktycznie u noworodków z wagą urodzeniową poniżej 1500 g, u których nie można zastosować leku pierwszego wyboru

 

Nystatyna jest antybiotykiem polienowym o działaniu przeciwgrzybiczym – grzybostatycznym lub grzybobójczym (w wyniku uszkodzenia błony komórkowej grzyba). Nystatyna działa na wiele szczepów drożdży i grzybów drożdżakopodobnych, szczególnie na drożdżaki z rodzaju Candida (w tym Candida albicans). Lek nie wchłania się do płynów ustrojowych i działa tylko w miejscu podania.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Nystatyna jest dobrze tolerowana, nawet podczas długiego stosowania. Działania niepożądane wymieniono poniżej według częstości ich występowania.

  • Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): - nudności; - wymioty; - biegunka; - reakcje alergiczne (np. wysypka, pokrzywka).
  • Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000): - zespół Stevensa-Johnsona - występowanie na skórze i (lub) błonach śluzowych pęcherzy, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów.

 

Nie stosować leku Nyscandin, jeśli pacjent ma uczulenie na nystatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Nie należy stosować doustnych postaci nystatyny w leczeniu grzybic układowych (grzybic narządów wewnętrznych lub skóry). U pacjentów z niewydolnością nerek nystatyna może wyjątkowo pojawić się w niewielkich stężeniach we krwi.

Lek Nyscandin nie jest zalecany w okresie ciąży. Leku nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Podanie doustne. Przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć butelką. Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna z adapterem ułatwiająca dawkowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nyscandin: Nystatyna praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, a przedawkowanie lub przypadkowe przyjęcie leku nie powoduje toksycznych działań ogólnych. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Nyscandin: Pominiętą dawkę leku należy przyjąć tak szybko, jak będzie to możliwe. Jeżeli zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy ją przyjąć o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest nystatyna. 1 mL zawiesiny zawiera 100 000 IU nystatyny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), glicerol (E 422), guma ksantan, hydroksypropyloceluloza, kwas cytrynowy (do ustalenia pH 6,0-7,0), sodu cytrynian (do ustalenia pH 6,0-7,0), aromat malinowy AR0320 (Himbeere fl. (mieszanina substancji aromatycznych i rozpuszczalnika), cis-3-heksenol, wanilina, glikol 1,2-propylenowy), woda oczyszczona.

Lek Nyscandin zawiera sacharozę, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, glikol propylenowy i sód.

  • Sacharoza: Lek zawiera 489,22 mg sacharozy w każdym 1 mL zawiesiny. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
  • Metylu i propylu parahydroksybenzoesan: Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
  • Glikol propylenowy: Lek zawiera 5,62 mg glikolu propylenowego w każdym 1 mL zawiesiny. Jednoczesne podawanie z innymi substratami dehydrogenazy alkoholowej, takimi jak etanol może powodować ciężkie działania niepożądane u noworodków.
  • Sód: Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 mL zawiesiny, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Kupujący Nyscandin, 100 000 IU/ml, zaw.doustna, 30 ml
Kupowali również