Nystatyna Pliva 500.000 j.m, tabletki dojelitowe, 16szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Nystatyna Pliva 500.000 j.m, tabletki dojelitowe, 16szt

21,59

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Wskazania: 

  • Leczenie grzybic przewodu pokarmowego; 
  • Profilaktycznie u pacjentów leczonych dużymi dawkami antybiotyków lub kortykosteroidów.

 

Nystatyna jest antybiotykiem polienowym o działaniu grzybostatycznym i grzybobójczym (poprzez uszkodzenie błony komórkowej grzyba). Nystatyna jest także aktywna wobec wielu szczepów drożdży i grzybów drożdżakopodobnych. Działa szczególnie na drożdżaki z rodzaju Candida (w tym Candida albicans). Lek nie wchłania się do płynów ustrojowych i działa tylko w przewodzie pokarmowym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek jest dobrze tolerowany, nawet podczas przedłużonego podawania.

  • Zaburzenia żołądka i jelit - Rzadko: nudności, wymioty, biegunka.
  • Zaburzenia układu immunologicznego - Rzadko: reakcje alergiczne (np. wysypka, pokrzywka) w tym zespół Stevens-Johnsona (opisywany bardzo rzadko).

Nie stosować leku Nystatyna Teva, jeśli pacjenta ma uczulenie na nystatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Nie należy stosować doustnych postaci nystatyny w leczeniu grzybic układowych. U pacjentów z niewydolnością nerek nystatyna może wyjątkowo pojawić się w niewielkich stężeniach we krwi.

Nystatynę u dzieci stosuje się w postaci zawiesiny, nystatyna w postaci tabletek nie jest zalecana do stosowania u małych dzieci.

Lek można stosować przed lub po jedzeniu, w regularnych odstępach czasu, które mogą pokrywać się z porą posiłków.

Chociaż wchłanianie nystatyny z przewodu pokarmowego jest praktycznie nieznaczące, nie wiadomo, czy lek może wpływać szkodliwie na płód. Dlatego w okresie ciąży nystatyna powinna być podawana tylko w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie wiadomo, czy nystatyna przenika do mleka ludzkiego. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Nystatyna Teva nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doustnie, po posiłku. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nystatyna Teva: Nystatyna praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, a przedawkowanie lub przypadkowe przyjęcie leku nie powoduje toksycznych działań ogólnych. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Nystatyna Teva: Pominiętą dawkę należy zażyć tak szybko, jak będzie to możliwe. Jeżeli zbliża się już czas zażycia kolejnej dawki, należy przyjąć ją o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest nystatyna. Każda tabletka dojelitowa zawiera 500 000 j.m. nystatyny. 

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, sodowy glikolan skrobi typ A, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; Skład otoczki: acryl-eze 93018359 white (kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek, trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan).

Lek Nystatyna Teva zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Kupujący Nystatyna Teva, 500.000 j.m., tabl.dojelit., 16 szt
Kupowali również