Zdjęcie produktu OFF Protect Aerozol

OFF Protect Aerozol P/komarom i kleszcz.,100ml

Spray odstraszający komary i kleszcze. Odpowiedni dla dzieci powyżej 6 roku życia. Produkt można stosować bezpośrednio na odzież.

11,89

Kategorie:
Ukąszenia owadów » Przeciw owadom
Komary i kleszcze

Preparat stosowany do ochrony przed komarami i kleszczami.

Preparat działa odstraszająco, chroniąc przed ukąszeniami komarów i kleszczy.

Produkt biobójczy. Używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 

Chronić przed dziećmi.

  • Wdychanie: nie wdychać rozpylonej cieczy.
     
  • Kontakt przez skórę: produkt przeznaczony jest do stosowania na skórę.

  • Kontakt z oczami: w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.
Nie nanosić na dłonie dzieci.
Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu).

 

Środki ostrożności

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Preparat przeznaczony do użytku zewnętrznego. Produkt można stosować bezpośrednio na odzież. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie należy spryskiwać produktem mebli, powierzchni plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków.

Sposób użycia

  • Spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry oraz odzież z odległości 15-20cm. Na twarz i szyję produkt nanosić pośrednio – spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować.
  • Odzież, na którą naniesiono produkt, należ wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem

Składniki: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 150g/kg.

Kupujący OFF! Protect Aerozol, p/komarom i kleszcz.,100ml
Kupowali również