Omnic Ocas 0,4 Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg, 30 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Omnic Ocas 0,4 Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg, 30 sztuk

Omnic Ocas 0,4 to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu stosowany w leczeniu objawów pochodzących z dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (prostaty). Dzięki obecności w składzie substancji czynnej o nazwie tamsulosyna, Omnic Ocas 0,4 łagodzi trudności w oddawaniu moczu, oddawanie moczu kroplami, parcie na mocz oraz redukuje zwiększoną częstość oddawania moczu zarówno w nocy, jak i w dzień. Lek Omnic Ocas 0,4 przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych pacjentów.

24,41

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Wskazaniem do stosowania leku Omnic Ocas 0,4 jest leczenie objawów z dolnych dróg moczowych związanych z powiększeniem gruczołu krokowego (łagodny rozrost gruczołu krokowego, prostaty). Do tych objawów można zaliczyć: • trudności w oddawaniu moczu (słaby strumień), • oddawanie moczu kroplami, • parcie na mocz, • zwiększoną częstość oddawania moczu zarówno w nocy, jak i w dzień. Omnic Ocas 0,4 mogą stosować wyłącznie osoby dorosłe.
Swoją skuteczność lek Omnic Ocas 0,4 zawdzięcza substancji czynnej o nazwie tamsulosyna. Tamsulosyna jest wybiórczym antagonistą receptora adrenergicznego typu alfa1A/1D. Substancja zmniejsza napięcie mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej, ułatwiając przepływ moczu przez cewkę i oddawanie moczu. Ponadto tamsulosyna zmniejsza uczucie parcia na mocz. Dzięki tamsulosynie Omnic Ocas 0,4 zwiększa maksymalny przepływ cewkowy moczu. Zmniejsza zwężenie drogi odpływu moczu dzięki rozkurczowi mięśniówki gładkiej gruczołu krokowego i cewki moczowej, tym samym zmniejszając objawy z opróżniania. Zmniejsza także objawy z napełniania, w których powstawaniu istotną rolę odgrywa niestabilność pęcherza moczowego. Zmniejszenie objawów z napełniania i opróżniania utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia. Znacząco opóźnia się konieczność zastosowania leczenia chirurgicznego lub cewnikowania. Jak każdy lek, Omnic Ocas 0,4 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 osób): • zawroty głowy, szczególnie przy zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą, • zaburzenia wytrysku. Zaburzenia wytrysku oznaczają, że nasienie nie wypływa przez cewkę moczową, tylko cofa się do pęcherza (wytrysk wsteczny) lub objętość ejakulatu (nasienia) jest zmniejszona lub nie dochodzi do wytrysku. Zjawisko to nie stanowi zagrożenia. Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób): • ból głowy, kołatanie serca (bicie serca odczuwalne i szybsze niż zazwyczaj), obniżone ciśnienie krwi odczuwane np. przy zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą i czasem powiązane z zawrotami głowy; zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka, nudności i wymioty, zaparcia, osłabienie (astenia), wysypka, swędzenie i pokrzywka. Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób): • omdlenia i nagły miejscowy obrzęk tkanek miękkich (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) swędzenie i wysypka, występujące często jako wynik reakcji alergicznej (obrzęk naczynioruchowy). Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): • priapizm (niepożądany, bolesny i długotrwały wzwód, w przypadku którego należy podjąć natychmiastowe leczenie), • wysypka, stan zapalny oraz powstanie pęcherzy na skórze i (lub) błonach śluzowych warg, oczu, ust, nozdrzy lub narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona). Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): • niewyraźne widzenie, • zaburzenia widzenia, • krwawienie z nosa, • ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry), • nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków, arytmia, tachykardia), trudności w oddychaniu (duszność), • jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny w związku ze zmętnieniem soczewki oka (zaćma) lub podwyższonym ciśnieniem w gałce ocznej (jaskra), a pacjent zażywa lub zażywał w przeszłości Omnic Ocas 0,4, należy wziąć pod uwagę, że u tego pacjenta źrenica może się źle rozszerzać, a tęczówka (kolorowa, okrągła część gałki ocznej) może wiotczeć podczas wykonywania zabiegu. • suchość w jamie ustnej.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Omnic Ocas 0,4 jest uczulenie na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nadwrażliwość może objawiać się jako nagły obrzęk tkanek miękkich (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i(lub) swędzenie i wysypka (obrzęk naczynioruchowy). Ponadto nie należy stosować leku Omnic Ocas 0,4 jeśli: • u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, • u pacjenta występują omdlenia związane z obniżeniem ciśnienia krwi przy zmianie pozycji (z leżącej na siedzącą lub stojącą). Omnic Ocas 0,4 nie jest wskazany do stosowania u kobiet. Przed rozpoczęciem stosowania leku Omnic Ocas 0,4 należy omówić to z lekarzem. Nie należy stosować leku Omnic Ocas 0,4 u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, gdyż nie jest on skuteczny w tej populacji. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie ważne jest aby powiedzieć lekarzowi, że stosuje się jednocześnie leki, które mogą zmniejszać wydalanie leku Omnic Ocas 0,4 z organizmu (np. ketokonazol, erytromycynę). Donoszono o przypadkach zaburzeń wytrysku nasienia u mężczyzn. Oznacza to, że nasienie nie wypływa przez cewkę moczową, tylko cofa się do pęcherza (wytrysk wsteczny) lub objętość ejakulatu (nasienia) jest zmniejszona lub nie dochodzi do wytrysku. Zjawisko to nie stanowi zagrożenia. Lek Omnic Ocas 0,4 należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu.
Lek Omnic Ocas 0,4 należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku Omnic Ocas 0,4 to 1 tabletka raz na dobę. Lek należy przyjmować niezależnie od posiłku, najlepiej o tej samej porze. Tabletkę należy połknąć w całości i nie należy jej rozgryzać ani żuć. Omnic Ocas 0,4 jest tabletką opracowaną w ten sposób, aby po jej połknięciu substancja czynna uwalniała się stopniowo, w sposób równomierny. Pozostałości tabletki mogą pojawić się w kale. Nie ma powodu aby podejrzewać, iż tabletka jest nieskuteczna, ponieważ substancja czynna wcześniej została uwolniona z tabletki. Zazwyczaj Omnic Ocas 0,4 jest przepisywany w celu stosowania go przez długi czas. Wpływ na pęcherz i oddawanie moczu utrzymuje się podczas długotrwałego stosowania leku Omnic Ocas 0,4. Wpływ leku Omnic Ocas 0,4 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie został udowodniony. Należy jednak pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy - w takim przypadku nie należy wykonywać czynności wymagających uwagi.
Substancją czynną leku Omnic Ocas 0,4 jest tamsulosyny chlorowodorek w ilości 0,4 mg. Pozostałe składniki leku to: rdzeń tabletki: makrogol 7 000 000, makrogol 8 000, magnezu stearynian (E470b), butylohydroksytoluen (E321), krzemionka koloidalna (E551); otoczka: hypromeloza (E464) oraz barwnik – żelaza tlenek żółty (E172).

Kupujący Omnic Ocas 0.4, 0,4 mg, tabl.powl.o przedl.uwaln., 30 szt
Kupowali również