Ondansetron Bluefish 4 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Ondansetron Bluefish 4 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 szt

24,17

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Lek Ondansetron Bluefish może być stosowany:

 • w leczeniu nudności i wymiotów wywoływanych przez cytotoksyczną chemioterapię u dzieci i u dorosłych; 
 • w zapobieganiu nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym u dzieci i u dorosłych;
 • w leczeniu nudności i wymiotów wywoływanych przez radioterapię u dorosłych.

 

Lek Ondansetron Bluefish występuje w postaci tabletki, która ulega szybkiemu rozpuszczeniu po położeniu na języku. Lek Ondansetron Bluefish zawiera ondansetron, który należy do grupy leków hamujących nudności i wymioty, zwanych lekami przeciwwymiotnymi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób) - Ból głowy.
 • Często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 osób) - Zaparcie. - Uczucie gorąca lub uderzenia krwi do głowy.
 • Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 osób) - Zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej z lub bez obniżenia odcinka ST, wolna czynność serca. - Bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. - Obserwowano drgawki, zaburzenia ruchowe, w tym objawy ze strony układu pozapiramidowego, jak reakcje dystoniczne, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych i zaburzenia ruchów dowolnych bez istotnego, trwałego wpływu na stan kliniczny pacjenta. - Czkawka. - Obniżenie ciśnienia tętniczego.
 • Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 osób) - Reakcje natychmiastowej nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu, w tym reakcje anafilaktyczne. - Zawroty głowy w trakcie podawania dożylnego, którym w większości przypadków można zapobiec lub spowodować ich ustąpienie poprzez wydłużenie czasu wlewu. - Przemijające zaburzenia widzenia (np. zamazane widzenie) podczas podawania dożylnego.
 • Bardzo rzadko(mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 000 osób) - Przemijająca utrata wzroku, przede wszystkim podczas podawania dożylnego.

 

Kiedy nie stosować leku Ondansetron Bluefish:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ondansetron, którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona).

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ondansetron Bluefish należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę w najbliższym czasie; 
 • jeśli pacjentka karmi piersią;
 • jeśli pacjent ma chorobę wątroby; 
 • jeśli pacjent ma zablokowane jelita lub jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaparcie;
 • u dzieci w wieku poniżej 2 lat lub o całkowitej powierzchni ciała poniżej 0,6 m2 .

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, takich, jak fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, tramadol.

Nie należy stosować leku Ondansetron Bluefish w pierwszym trymestrze ciąży. Wynika to z tego, że lek Ondansetron Bluefish może nieznacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia rozszczepu wargi i (lub) podniebienia [otworu lub szczeliny w górnej wardze i (lub) podniebieniu]. Jeżeli pacjentka jest już w ciąży, podejrzewa ciążę lub planuje zajście w ciążę, przed zastosowaniem leku Ondansetron Bluefish powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli pacjentka jest kobietą w wieku rozrodczym, może zostać doradzone zastosowanie skutecznej antykoncepcji. Ondansetron prawdopodobnie przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Ondansetron Bluefish.

Lek Ondansetron Bluefish nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doustne. Lek Ondansetron Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletkę należy wyjąć z opakowania suchymi dłońmi i położyć ją na języku. Gdy tabletka rozpadnie się, można ją połknąć, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ondansetron Bluefish: Jeśli pacjent dorosły lub dziecko zażyje większą niż zalecana dawkę leku Ondansetron Bluefish, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Ondansetron Bluefish: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia dawki leku i wystąpienia nudności i wymiotów, należy zażyć lek Ondansetron Bluefish najszybciej jak to możliwe i zażywać następne dawki jak dotychczas. W przypadku pominięcia dawki leku i niewystępowania nudności i wymiotów należy zażyć następną dawkę, jak podano w ulotce.

Substancją czynną leku jest ondansetron. Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 4 mg lub 8 mg ondansetronu. 

Pozostałe składniki to aspartam (E 951), krospowidon typu B, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, Pharmaburst TM C1 (zawierający mannitol (E 421), sorbitol (E 420), krospowidon (typu A) i krzemionka koloidalna uwodniona), aromat truskawkowy [(zawierający glukozę, maltodekstrynę kukurydzianą, maltodekstrynę ziemniaczaną, gumę arabską (2,3%) i siarki dwutlenek (E 220)], sodu stearylofumaran.

Lek Ondansetron Bluefish zawiera aspartam, glukozę, maltodekstrynę, sorbitol, dwutlenek siarki i sód.

 • Lek Ondansetron Bluefish zawiera aspartam (E 951). Lek zawiera 0,88 mg w każdej 4 mg tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej i 1,76 mg apartamu w każdej 8 mg tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.
 • Lek Ondansetron Bluefish zawiera sorbitol (E 420). Lek zawiera 8,4 mg sorbitolu w każdej 4 mg tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej i 16,9 mg sorbitolu w każdej 8 mg tabletce ulegającej rozpadowi w jamie ustnej.
 • Lek Ondansetron Bluefish zawiera glukozę i maltodekstrynę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Może wpływać szkodliwie na zęby.
 • Lek Ondansetron Bluefish zawiera dwutlenek siarki (E 220). Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.
 • Lek Ondansetron Bluefish zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C.

Kupujący Ondansetron Bluefish, 4 mg, tabl.uleg.rozpad.w j.ustn.,10szt
Kupowali również