Ondansetron Bluefish 4 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Ondansetron Bluefish 4 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 szt

22,53

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Leczenie nudności i wymiotów wywoływanych przez cytotoksyczną chemioterapię u dzieci i u dorosłych. 
Zapobieganie nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym u dzieci i u dorosłych.
Leczenie nudności i wymiotów wywoływanych przez radioterapię u dorosłych. 
przeciwwymiotne Bardzo często: ból głowy.
Często: zaparcie; uczucie gorąca lub uderzenia krwi do głowy.
Niezbyt często: zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej z lub bez obniżenia odcinka ST, wolna czynność serca; bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; obserwowano drgawki, zaburzenia ruchowe, w tym objawy ze strony układu pozapiramidowego, jak reakcje dystoniczne, napady przymusowego patrzenie z rotacją gałek ocznych i zaburzenia ruchów dowolnych bez istotnego, trwałego wpływu na stan kliniczny pacjenta; czkawka; obniżenie ciśnienia tętniczego.
Rzadko: reakcje natychmiastowej nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu, w tym reakcje anafilaktyczne; zawroty głowy w trakcie podawania dożylnego, którym w większości przypadków można   zapobiec lub spowodować ich ustąpienie poprzez wydłużenie czasu wlewu; przemijające zaburzenia widzenia (np. zamazane widzenie) podczas podawania dożylnego.
Bardzo rzadko: przemijająca utrata wzroku, przede wszystkim podczas podawania dożylnego. W większości przypadków ślepota ustępowała w ciągu 20 minut. Większość pacjentów, przyjmowała chemioterapeutyki, w tym cisplatynę. W niektórych przypadkach przemijającej utraty wzroku opisywano jej korowe pochodzenie. 
 
Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Gdy masz uczulenie (nadwrażliwość) na ondansetron, którykolwiek z pozostałych składników leku, chorobę wątroby,  zablokowane jelita lub  ciężkie zaparcie, nietolerancję niektórych cukrów, fenyloketonurię.
 
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, takich jak fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, tramadol, w tym również tych lekach, które wydawane są bez recepty.
 
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Ondansetron prawdopodobnie przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Ondansetron Bluefish.
Doustne. Lek Ondansetron Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletkę należy wyjąć z opakowania suchymi dłońmi i położyć ją na języku. Gdy tabletka rozpadnie się, można ją połknąć, popijając wodą.
ondansetron

Kupujący Ondansetron Bluefish, 4 mg, tabl.uleg.rozpad.w j.ustn.,10szt
Kupowali również