Opokan-keto 2,5 %, 25 mg/g, żel, 100 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Opokan-keto 2,5 %, 25 mg/g, żel, 100 g

27,25

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Wskazaniami do stosowania leku Opokan-keto są: bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle mięśni i bóle reumatyczne, skręcenia i uszkodzenia powysiłkowe; bóle mięśniowo-szkieletowy i obrzęki spowodowany urazami sportowymi; bóle w zapaleniu stawów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Opokan-keto należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, przeciwreumatycznym. 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  • Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): - miejscowe reakcje skórne takie jak: rumień, świąd, wyprysk (swędząca, czerwona, piekąca wysypka), odczucie pieczenia.
  • Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): - ciężkie reakcje skórne takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione; - ciężkie reakcje skórne podczas działania promieni słonecznych, pęcherzykowe zapalenie skóry, pokrzywka, nadwrażliwość na światło.
  • Bardzo rzadko (występują u mniej niż u 1 osoby na 10 000): - nasilenie przewlekłej niewydolności nerek.
  • Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): - miejscowe reakcje skórne, które mogą się rozprzestrzeniać poza miejsce stosowania leku; - napad duszności (astmy) u pacjentów z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ; - ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne); - opuchnięcie twarzy, ust, języka, gardła lub tchawicy, które powodują trudności w oddychaniu lub przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy).

 

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent: ma nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu; ma nadwrażliwości na światło słoneczne w wywiadzie; jest narażony na działanie promieni słonecznych leczonej powierzchni skóry (nawet gdy niebo jest zachmurzone), a także promieni UV w solarium, w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego; ma uszkodzoną lub zmienioną chorobowo skórę; jest podczas III trymestru ciąży; ma poniżej 15 lat.

Nie stosować leku na błony śluzowe i okolice oczu.

Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi, oczami i zranioną skórą, nie stosować pod opatrunki okluzyjne (ograniczające dostęp powietrza).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami krążenia, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, po każdorazowym zastosowaniu leku Opokan-keto.

Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu żelu chyba, że to ręce są miejscem leczonym.

U pacjentów z astmą oraz przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipami nosa ryzyko wystąpienia reakcji alergiczne jest większe niż u reszty populacji.

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W szczególności należy poinformować lekarza w przypadku stosowania leków zawierających w składzie prednizolon lub metotreksat.

Stosowanie leku Opokan-keto w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Należy unikać stosowania leku w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Opokan-keto w okresie karmienia piersią, gdyż lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Nie opisano negatywnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek Opokan-keto jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Opokan-keto: Przedawkowanie ketoprofenu stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku spożycia żelu może wystąpić: senność, nudności, wymioty. W razie omyłkowego spożycia leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Opokan-keto, aby lekarz wiedział jaki lek został zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Opokan-keto: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest ketoprofen. 1 g żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

Pozostałe składniki to: etanol 96%, lewomentol, woda oczyszczona, trolamina, karbomer (Carbopol 980 NF).

Lek Opokan-keto zawiera etanol. Ten lek zawiera 285,6 mg alkoholu (etanolu) w każdym gramie żelu. Może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. Lek łatwopalny. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarki do włosów).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, transportować w krytych pojazdach.

Kupujący Opokan-keto, 25 mg/g, zel,100 g
Kupowali również