Oprymea 1,05 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Oprymea 1,05 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 szt

58,93

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Lek Oprymea stosuje się w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u osób dorosłych w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą (inny lek stosowany w chorobie Parkinsona).

Oprymea zawiera substancję czynną pramipeksol i należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, które pobudzają receptory dopaminy w mózgu. Pobudzanie receptorów dopaminy wyzwala impulsy nerwowe w mózgu ułatwiające kontrolę ruchów ciała.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Bardzo często: - Dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn) - Senność - Zawroty głowy - Nudności (mdłości)
 • Często: - Niepohamowana potrzeba zachowania się w nietypowy sposób - Omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma) - Splątanie - Zmęczenie - Bezsenność - Nadmiar płynów, na ogół w nogach (obrzęk obwodowy) - Ból głowy - Niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi) - Niezwykłe sny - Zaparcia - Zaburzenia widzenia - Wymioty (mdłości) - Zmniejszenie masy ciała, w tym zmniejszenie apetytu
 • Niezbyt często: - Obłęd (np. wyolbrzymiony strach o własne dobro) - Urojenia - Nadmierna senność w ciągu dnia i nagłe zasypianie - Amnezja (zaburzenia pamięci) - Hiperkineza (wzmożona ruchliwość i niemożność siedzenia nieruchomo) - Zwiększenie masy ciała - Reakcje alergiczne (np. wysypka, świąd, nadwrażliwość) - Omdlenia - Niewydolność serca (zaburzenia serca, które mogą powodować zadyszkę lub obrzęk kostek) - Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego - Niepokój ruchowy - Duszność (trudności w oddychaniu) - Czkawka - Zapalenie płuc (infekcja płuc) - Niezdolność do oparcia się impulsowi, popędowi lub pokusie podjęcia aktywności, która może zaszkodzić pacjentowi lub innym, obejmująca zachowania, takie jak: - silny impuls do nadmiernego uprawiania hazardu mimo poważnych konsekwencji osobistych lub rodzinnych; - zmienione bądź zwiększone zainteresowanie sferą seksualną i zachowania znacząco niepokojące pacjenta lub innych, na przykład wzmożony popęd seksualny; - niekontrolowane nadmierne zakupy lub wydawanie pieniędzy; - niepohamowany apetyt (jedzenie dużej ilości pożywienia w krótkim czasie) lub jedzenie kompulsywne (jedzenie więcej pokarmu niż zazwyczaj i więcej niż potrzeba do zaspokojenia głodu) - Majaczenie (zmniejszona świadomość, dezorientacja, utrata kontaktu z rzeczywistością)
 • Rzadko: - Stan pobudzenia maniakalnego (pobudzenie, uczucie euforii lub nadmiernego podniecenia)
 • Nieznana: - Po przerwaniu leczenia lub zmniejszeniu dawki leku Oprymea: mogą wystąpić depresja, apatia, niepokój, zmęczenie, pocenie się lub ból [jest to tak zwany zespół odstawienia agonisty dopaminy lub DAWS (ang. dopamine agonist withdrawal syndrome)]

 

Nie stosować leku Oprymea, jeśli pacjent ma uczulenie na pramipeksol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Należy porozmawiać z lekarzem przed stosowaniem leku Oprymea. Należy powiedzieć lekarzowi o występujących w przeszłości, obecnie lub nowych chorobach lub objawach, do których należą w szczególności:

 • choroba nerek.
 • omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją). Większość omamów to omamy wzrokowe. 
 • dyskinezy (np. nieprawidłowe, niekontrolowane ruchy kończyn). U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona oraz przyjmujących lewodopę mogą wystąpić dyskinezy podczas zwiększania dawki leku Oprymea.
 • dystonia (niemożność utrzymania wyprostowanej i pionowej pozycji ciała i szyi (dystonia osiowa)). W szczególności u pacjenta mogą występować: opadanie głowy i szyi do przodu (określane także jako objaw antecollis), wygięcie dolnej części pleców do przodu (określane także jako kamptokormia) lub skrzywienie ciała w jedną stronę (określane także jako Pleurothotonus lub zespół krzywej wieży w Pizie). Lekarz może wówczas zdecydować o zmianie leku. 
 • senność lub epizody nagłego zapadania w sen.
 • psychozy (np. porównywalne z objawami schizofrenii).
 • zaburzenia widzenia. Podczas leczenia lekiem Oprymea należy poddawać się regularnym badaniom okulistycznym.
 • ciężka choroba serca lub naczyń krwionośnych. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, zwłaszcza na początku leczenia, w celu uniknięcia wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego (spadek ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania).

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu leku Oprymea to specjalnie opracowane tabletki, z których po połknięciu stopniowo uwalnia się substancja czynna. Fragmenty tabletek mogą być czasem wydalane z kałem (stolcem) i mogą być w nim widoczne oraz sprawiać wrażenie całej tabletki. W przypadku zaobserwowania fragmentów tabletki w kale należy poinformować o tym lekarza.

Lek Oprymea nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Należy unikać przyjmowania leku Oprymea jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi. Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania następujących leków: 

 • cymetydyna (stosowana w leczeniu nadmiernej kwasowości żołądka lub wrzodów żołądka) 
 • amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona) 
 • meksyletyna (stosowana w leczeniu nieregularnych uderzeń serca, stanu znanego jako niemiarowość komorowa) 
 • zydowudyna (stosowana w leczeniu zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS), choroby ludzkiego układu odpornościowego) 
 • cisplatyna (stosowana w leczeniu różnych typów nowotworów)
 • chinina [stosowana w prewencji bolesnych nocnych kurczów nóg oraz w leczeniu typu malarii, znanego jako malaria tropikalna (malaria złośliwa)] 
 • prokainamid (stosowany w leczeniu nieregularnego tętna).

U pacjentów przyjmujących lewodopę zaleca się zmniejszenie dawki lewodopy przed rozpoczęciem stosowania leku Oprymea.

Leku Oprymea nie należy stosować podczas karmienia piersią. Lek Oprymea może prowadzić do zahamowania laktacji. Lek może być również wydzielany do mleka matki i tym samym przedostać się do organizmu dziecka. Jeśli stosowanie leku Oprymea jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Lek Oprymea może powodować omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma). W przypadku występowania omamów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Stosowanie leku Oprymea jest związane z sennością lub epizodami nagłego zasypiania, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy poinformować o tym lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku. Lek Oprymea może być przyjmowany z posiłkami lub niezależnie od nich. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Nie należy gryźć, dzielić ani kruszyć tabletek o przedłużonym uwalnianiu. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania, ponieważ lek może zbyt szybko uwolnić się do krwiobiegu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oprymea: Jeżeli przypadkowo przyjęto zbyt dużo tabletek leku Oprymea, należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej lub zwrócić się do najbliższego oddziału ratunkowego. Mogą wystąpić wymioty, niepokój lub którekolwiek z działań niepożądanych.

Pominięcie zastosowania leku Oprymea: W przypadku pominięcia dawki leku Oprymea, jeśli nie upłynęło jeszcze 12 godzin od pory zażycia leku, należy natychmiast przyjąć pominiętą dawkę i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Jeśli od pominięcia dawki upłynęło ponad 12 godzin, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oprymea: Nie należy przerywać stosowania leku Oprymea bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W przypadku konieczności przerwania leczenia lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę leku. Takie postępowanie pozwoli zmniejszyć ryzyko nasilenia się objawów

Substancją czynną leku jest pramipeksol. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg pramipeksolu w postaci odpowiednio 1,5 mg, 2,25 mg, 3 mg jednowodnego dwuchlorowodorku pramipeksolu.

Pozostałe składniki to: hypromeloza, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna, bezwodna i magnezu stearynian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Kupujący Oprymea, 1,05 mg, tabl.o przedl.uwaln., 30 szt
Kupowali również