Optilamid 10 mg/ml, krople do oczu, 5 ml, 3 but.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Optilamid 10 mg/ml, krople do oczu, 5 ml, 3 but.

78,00

Kupujący Optilamid, 10 mg/ml, krople do oczu, 5 ml, 3 but.
Kupowali również