Orilukast 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 28 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Orilukast 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 28 szt

10,47

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Orilukast jest wskazany u osób z przewlekłą astmą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

Lek Orilukast to antagonista receptora leukotrienowego, który blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Przez hamowanie działania leukotrienów Orilukast łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  • Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób): - zakażenie górnych dróg oddechowych.
  • Często (mogą występować do 1 na 10 osób): - biegunka, nudności, wymioty - wysypka - gorączka - zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.
  • Niezbyt często (mogą występować do 1 na 100 osób): - zmiany zachowania i nastroju: zaburzenia snu, w tym koszmary senne, trudności w zasypianiu, lunatykowanie, drażliwość, niepokój, niepokój ruchowy - zawroty głowy, senność, mrowienie i (lub) drętwienie - krwawienie z nosa - suchość w jamie ustnej, niestrawność - siniaczenie, świąd, pokrzywka - bóle stawów lub mięśni, kurcze mięśni - moczenie nocne u dzieci - osłabienie/zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk. Rzadko (mogą występować do 1 na 1 000 osób): - zmiany zachowania i nastroju: zaburzenia uwagi, zaburzenia pamięci, niekontrolowane ruchy mięśni.
  • Bardzo rzadko (mogą występować do 1 na 10 000 osób): - tkliwe czerwone guzki pod skórą najczęściej występujące na goleniach (rumień guzowaty), ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy), które mogą wystąpić bez ostrzeżenia - zmiany zachowania i nastroju: objawy obsesyjno-kompulsywne, jąkanie się.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Orilukast u dziecka należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 

  • Jeśli u dziecka nasilą się objawy astmy lub trudności w oddychaniu, należy niezwłocznie powiadomić lekarza. 
  • Orilukast nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. Jeśli wystąpi napad, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie lek do stosowania doraźnego u dziecka w razie wystąpienia napadu astmy.
  • Ważne jest, aby dziecko przyjmowało wszystkie leki przeciwastmatyczne przepisane przez lekarza. Leku Orilukast nie należy stosować zamiast innych leków przeciwastmatycznych przepisanych dziecku przez lekarza. 
  • Należy pamiętać o skonsultowaniu się z lekarzem, jeśli u dziecka przyjmującego leki przeciw astmie wystąpią jednocześnie objawy, takie jak: objawy przypominające grypę, mrowienie lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka. 
  • Dziecku nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków przeciwzapalnych (tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub NLPZ), jeśli nasilają one astmę u dziecka.

 

Nie wolno stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza gdy pacjent stosuje: fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki); fenytoinę (stosowana w leczeniu padaczki); ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń); gemfibrozyl (stosowany w leczeniu dużego stężenia lipidów w osoczu).

Leku Orilukast w postaci tabletek do rozgryzania i żucia nie należy przyjmować z posiłkiem; tabletki należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Decyzję o stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią podejmuje lekarz.

Nie należy się spodziewać, że lek Orilukast mógłby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, reakcja na lek może być różna u poszczególnych pacjentów. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które występowały podczas stosowania leku Orilukast, u niektórych pacjentów mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek należy przyjmować doustnie, co najmniej godzinę przed lub 2 godziny po posiłku. Tabletkę należy rozgryźć zanim zostanie połknięta.

Zastosowanie u dziecka większej niż zalecana dawki leku Orilukast: Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem dziecka, aby uzyskać poradę. W większości doniesień o przedawkowaniu nie zgłaszano działań niepożądanych. Najczęściej zgłaszanymi objawami przedawkowania występującymi u dorosłych i dzieci były: ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty i nadmierna ruchliwość.

Pominięcie zastosowania leku Orilukast: Należy starać się podawać lek Orilukast zgodnie z zaleceniem lekarza. Jednak, jeśli dziecko pominie dawkę, należy po prostu powrócić do zwykłego schematu dawkowania - jedna tabletka do rozgryzania i żucia raz na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Orilukast: Lek Orilukast może leczyć astmę u dziecka tylko wówczas, gdy stosowany jest regularnie. Ważne jest, aby dziecko przyjmowało lek Orilukast regularnie tak długo, jak to zalecił lekarz. Pomoże to utrzymać astmę u dziecka pod kontrolą.

Substancją czynną leku jest montelukast. Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4 mg montelukastu w postaci 4,16 mg montelukastu sodowego.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, aspartam (E951), żelaza tlenek czerwony (E172), mannitol (E421), aromat wiśniowy.

Orilukast zawiera aspartam: Lek zawiera 0,3 mg aspartamu w każdej tabletce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Kupujący Orilukast, 4 mg, tabl.do rozgr,zucia, 28 szt
Kupowali również