Orizon 2 mg, tabletki powlekane, 60 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Orizon 2 mg, tabletki powlekane, 60 szt.

42,84

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Lek Orizon stosuje się w:

 • leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy nieistniejące, wierzyć w rzeczy nieprawdziwe lub odczuwać niezwykłą podejrzliwość albo dezorientację
 • leczeniu epizodów maniakalnych – stanu, w którym pacjent może odczuwać silne wzbudzenie, podniecenie, pobudzenie, entuzjazm lub być nadmiernie aktywny. Epizody maniakalne występują w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) długo utrzymującej się agresji u osób z otępieniem typu alzheimerowskiego, którzy szkodzą sobie lub innym. Przed zastosowaniem leku należy zastosować alternatywne, niefarmakologiczne metody leczenia
 • krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) długotrwałej agresji u umysłowo upośledzonych dzieci (powyżej 5 lat) i młodzieży z zaburzeniami zachowania

 

Lek Orizon należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Orizon może pomóc w złagodzeniu objawów choroby i powstrzymać nawrót jej objawów.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Często: bezsenność, pobudzenie, niepokój, ból głowy, uspokojenie polekowe.
 • Niezbyt częste: zapalenie błony śluzowej nosa, wzrost stężenia prolaktyny w osoczu, osłabiona koncentracja, drżenie, spowolnienie ruchowe, akatyzja, zawroty głowy, zamazane widzenie, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie, nadmierne ślinienie się, zaparcie, niestrawność, nudności, ból brzucha, wysypka i inne reakcje alergiczne, sztywność mięśni, zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji, brak popędu płciowego u mężczyzn, którzy wcześniej nie mieli żadnych zaburzeń płciowych, zaburzenia orgazmu, senność, zmęczenie.
 • Rzadkie: mlekotok, ginekomastia, zaburzenia miesiączkowania lub brak miesiączki, zwiększenie masy ciała.

Więcej w ulotce dołączonej do leku. 

Nie stosować leku Orizon, jeśli pacjent ma uczulenie na rysperydon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Orizon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: 

 • u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, na przykład niemiarowy rytm pracy serca lub skłonność do niskiego ciśnienia krwi, lub jeśli pacjent stosuje leki regulujące ciśnienie krwi. Lek Orizon może powodować zmniejszenie ciśnienia krwi. Może zajść konieczność dostosowania dawki leku. 
 • pacjent wie o jakichkolwiek czynnikach, które mogą predysponować do wystąpienia u niego udaru, takich jak wysokie ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia sercowo-naczyniowe lub zaburzenia naczyń mózgowych 
 • kiedykolwiek u pacjenta wystąpiły mimowolne rytmiczne ruchy języka, ust lub twarzy 
 • kiedykolwiek u pacjenta wystąpił stan objawiający się gorączką, silnym zesztywnieniem mięśni, potami lub obniżeniem poziomu świadomości (zwany również złośliwym zespołem neuroleptycznym) 
 • pacjent choruje na chorobę Parkinsona lub otępienie
 • pacjent miał w przeszłości małą liczbę białych krwinek (co mogło, ale nie musiało, być spowodowane działaniem innych leków) 
 • pacjent choruje na cukrzycę 
 • pacjent choruje na padaczkę 
 • pacjent jest mężczyzną i wystąpiła u niego kiedyś przedłużająca się lub bolesna erekcja 
 • u pacjenta występują zaburzenia regulacji temperatury ciała lub pacjent się przegrzewa 
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek 
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby 
 • u pacjenta stwierdzono nieprawidłowo duże stężenie hormonu prolaktyny we krwi lub podejrzenie guza prolaktynozależnego
 • u pacjenta lub u członków jego rodziny występowały w przeszłości zakrzepy krwi, ponieważ stosowanie leków przeciwpsychotycznych było związane z powstawaniem zakrzepów.

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie należy stosować leku Orizon w leczeniu schizofrenii ani w leczeniu manii w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Pacjenci powinni w szczególności powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmują którykolwiek z niżej wymienionych leków: 

 • leki oddziałujące na mózg, takie jak leki uspokajające (benzodiazepiny) lub niektóre leki przeciwbólowe (opioidy), leki przeciwalergiczne (niektóre leki przeciwhistaminowe), jako że rysperydon może nasilać ich działanie uspokajające 
 • leki, które mogą zmieniać aktywność elektryczną serca, takie jak leki na malarię, przeciwarytmiczne, przeciwalergiczne (leki przeciwhistaminowe), niektóre leki przeciwdepresyjne lub inne leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych 
 • leki które powodują zwolnienie rytmu serca 
 • leki które zmniejszają stężenie potasu we krwi (np. niektóre leki moczopędne) 
 • leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym. Lek Orizon może obniżać ciśnienie krwi
 • leki stosowane w chorobie Parkinsona, np. lewodopa 
 • leki moczopędne (diuretyki), stosowane u pacjentów z chorobą serca lub łagodzące obrzęk w miejscach, w których doszło do nadmiernego nagromadzenia płynu (takie jak furosemid lub chlorotiazyd). Lek Orizon przyjmowany sam lub z furosemidem może zwiększać ryzyko udaru lub zgonu u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem. 
 • leki zwiększające aktywność ośrodkowego układu nerwowego (leki psychostymulujące, takie, jak metylofenidat).

 

Ten lek można zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Podczas stosowania leku Orizon, należy unikać picia alkoholu. 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz podejmie decyzję czy pacjentka może przyjmować ten lek.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie zmęczenia oraz zaburzenia widzenia. Dlatego bez konsultacji z lekarzem nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania preparatu ustala lekarz. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orizon: Należy niezwłocznie udać się do lekarza. Należy zabrać ze sobą opakowanie z lekiem. Po przedawkowaniu leku pacjent może doświadczać senności lub uczucia zmęczenia, lub mogą wystąpić nieprawidłowe ruchy ciała, trudności ze staniem i chodzeniem, pacjent może odczuwać zawroty głowy ze względu na niskie ciśnienie krwi lub mieć nieprawidłowy rytm pracy serca, albo może wystąpić napad drgawkowy.

Pominięcie zastosowania leku Orizon: Jeśli pacjent zapomni o zażyciu dawki leku, powinien zażyć kolejną dawkę najszybciej, jak tylko sobie o tym przypomni. Jednakże, jeśli zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i następną zażyć zgodnie z zaleceniem. Jeśli pacjent zapomni o zażyciu dwóch lub więcej dawek, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Orizon: Nie należy przerywać stosowania leku, dopóki nie zaleci tak lekarz. Objawy choroby mogą powrócić. Jeśli lekarz zadecyduje o zaprzestaniu stosowania leku, dawka leku może być stopniowo zmniejszana przez kilka dni.

Substancją czynną leku jest rysperydon. Każda tabletka powlekana zawiera odpowiednio: 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg lub 4 mg rysperydonu.

Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (PH 101), celuloza mikrokrystaliczna (PH 102), hypromeloza 2910 (5 cps), sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza 2910 (5 cps), hypromeloza 2910 (15 cps), glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Lek Orizon zawiera laktozę jednowodną. Tabletki Orizon zawierają laktozę jednowodną: 24 mg (w tabletce 0,5 mg), 48 mg (w tabletce 1 mg), 95 mg (w tabletce 2 mg), 143 mg (w tabletce 3 mg), 190 mg (w tabletce 4 mg). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Kupujący Orizon, 2 mg, tabl.powl., 60 szt
Kupowali również