Ostemax 70 comfort Tabletki, 70 mg, 4 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Ostemax 70 comfort Tabletki, 70 mg, 4 szt

12,50

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Wskazaniem do stosowania leku jest:

 • Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, w celu zmniejszenia ryzyka złamań, w tym złamań kompresyjnych trzonów kręgów i szyjki kości udowej.
 • Leczenie osteoporozy u mężczyzn w celu zapobiegania złamaniom kręgów i szyjki kości udowej

 

Ostemax 70 comfort, którego substancją czynną jest kwas alendronowy (alendronian), jest lekiem z grupy bisfosfonianów, stosowanym w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie. Osteoporoza charakteryzuje się postępującym zmniejszaniem się masy prawidłowej tkanki kostnej, co powoduje osłabienie wytrzymałości szkieletu. Najczęstszymi powikłaniami osteoporozy są złamania kości, zazwyczaj w obrębie szyjki kości udowej, kręgów lub kości nadgarstka. Alendronian umiejscawia się w ogniskach postępującego zaniku tkanki kostnej. W wyniku jego działania dochodzi do stopniowego przyrostu masy kostnej.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Odnotowano następujące działania niepożądane:

 • Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): • bóle kości, mięśni i (lub) stawów, czasami o ciężkim nasileniu.
 • Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): • zgaga, trudności w połykaniu, ból podczas połykania, owrzodzenie przełyku, które powoduje ból klatki piersiowej, zgagę, trudności lub ból podczas połykania; • obrzęk stawów; • ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po jedzeniu, zaparcia, uczucie pełności i wzdęcia żołądka, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów; • wypadanie włosów, świąd; • ból głowy, zawroty głowy; • zmęczenie, obrzęk rąk lub nóg.
 • Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów): • nudności, wymioty; • podrażnienie lub zapalenie przełyku lub żołądka; • czarne lub smoliste stolce; • zaburzenia widzenia, ból i zaczerwienie oczu; • wysypka, zaczerwienienie skóry; • przemijające objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni, ogólne złe samopoczucie, czasami z towarzyszącą gorączką na początku leczenia; • zaburzenie smaku.
 • Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): • reakcje uczuleniowe takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, możliwe trudności w oddychaniu i przełykaniu; • objawy małego stężenia wapnia we krwi, w tym skurcze mięśni i (lub) uczucie mrowienia w palcach lub wokół ust; • owrzodzenie żołądka lub wrzody trawienne (czasami ciężkie lub z krwawieniem); • zwężenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem); • wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło; ciężkie reakcje skórne; • ból w jamie ustnej i (lub) ból szczęki, obrzęk lub bolesność w jamie ustnej, uczucie ucisku lub drętwienie szczęki, albo poluzowany ząb. Mogą to być objawy wskazujące na uszkodzenie kości szczęki (martwicę kości), związane na ogół z wydłużeniem procesu gojenia i obecnością zakażenia, często po ekstrakcji (usunięciu) zęba. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym i dentystą; • nietypowe złamania kości udowej głownie u pacjentów długo leczonych przeciw osteoporozie występują rzadko. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia bólu, osłabienia lub dyskomfortu w obrębie uda, biodra lub pachwiny, ponieważ mogą to być wczesne objawy złamania kości udowej, • owrzodzenie jamy ustnej, jeśli tabletki się żuje lub rozgryza.
 • Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): - jeśli u pacjenta wystąpi ból ucha, wydzielina z ucha i (lub) zakażenie ucha, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Mogą to być objawy uszkodzenia tkanki kostnej w uchu.

 

Kiedy nie stosować leku Ostemax 70 comfort:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na alendronian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma nieprawidłowości budowy przełyku oraz choroby przełyku powodujące opóźnienie jego opróżniania, takie jak zwężenie lub achalazja (skurcz dolnej części przełyku). 
 • jeśli pacjent nie może utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut. 
 • jeśli pacjent ma małe stężenie wapnia we krwi. 
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ostemax 70 comfort należy omówić to z lekarzem: 

 • jeśli występują problemy z nerkami 
 • jeśli występuje uczulenie jakiegokolwiek typu 
 • jeśli lekarz rozpoznał u pacjenta przełyk Barretta (chorobę związaną ze zmianami w komórkach wyściełających dolną część przełyku). 
 • jeśli występują problemy z połykaniem i trawieniem 
 • jeśli występują choroby dziąseł 
 • jeśli planowany jest zabieg usunięcia zębów 
 • jeśli występują zaburzenia gospodarki wapniowej i inne zaburzenia przemiany mineralnej (np. niedobór witaminy D, zespół złego wchłaniania wapnia, niedoczynność przytarczyc). Lekarz przed rozpoczęciem leczenia powinien całkowicie wyrównać te zaburzenia, a podczas leczenia monitorować stężenie wapnia we krwi oraz objawy hipokalcemii (małe stężenie wapnia we krwi). Podczas przyjmowania leku Ostemax 70 comfort (szczególnie ważne u pacjentów przyjmujących glikokortykosteroidy) konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości wapnia i witaminy D.
 • jeśli pacjent pali lub kiedykolwiek w przeszłości palił tytoń.
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono raka
 • jeżeli pacjent otrzymuje chemoterapię lub radioterapię 
 • jeżeli pacjent przyjmuje kortykosteroidy (np. kortyzon lub hormony)
 • jeżeli pacjent nie poddaje się regularnym przeglądom stomatologicznym 
 • jeżeli pacjent ma problemy z dziąsłami.

W czasie leczenia należy postępować zgodnie z zaleceniami stomatologa dotyczącymi stosowania odpowiedniej profilaktyki dentystycznej.

Nie zaleca się stosowania alendronianu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leczenia osteoporozy u dzieci i młodzieży.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a w szczególności o stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ze względu na ich drażniący wpływ na przewód pokarmowy). Istnieje prawdopodobieństwo, że jednoczesne przyjmowanie leków zawierających wapń (lub wody mineralnej), leczenie lekami zobojętniającymi sok żołądkowy oraz doustne stosowanie niektórych leków może zaburzać wchłanianie leku Ostemax 70 comfort. Dlatego po podaniu leku Ostemax 70 comfort należy odczekać co najmniej pół godziny zanim zostanie zastosowany doustnie kolejny lek.

Leku Ostemax 70 comfort nie należy stosować w okresie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Pewne działania niepożądane (np. zaburzenia widzenia, zawroty głowy oraz silne bóle kości, mięśni lub stawów) mogą u niektórych pacjentów zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Z tego względu zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na lek przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn.

Doustnie. Preparat przyjmuje się rano, bezpośrednio po wstaniu i popija szklanką wody, na co najmniej 30 minut przed śniadaniem. Po połknięciu leku nie należy się kłaść do czasu pierwszego posiłku. Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Podczas leczenia konieczna jest suplementacja wapniem i preparatem witaminy D3. Należy zachować co najmniej 30-minutowy odstęp między przyjęciem preparatu a innych leków oraz posiłku, w tym także napojów. W przypadku preparatów wapnia odstęp ten powinien wynosić 1 godzinę lub 3-4 godziny, jeśli preparat przyjmuje się po podaniu związków wapnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ostemax 70 comfort: W razie przedawkowania leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Przedawkowanie może spowodować hipokalcemię (zmniejszenie stężenia wapnia we krwi), hipofosfatemię (zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi) i objawy niepożądane dotyczące górnego odcinka przewodu pokarmowego, jak: niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku i zapalenie błony śluzowej żołądka lub choroba wrzodowa żołądka

Pominięcie zastosowania leku Ostemax 70 comfort: W razie pominięcia jednej dawki leku, należy ją przyjąć rano następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następnie należy powrócić do ustalonego schematu przyjmowania leku.

Przerwanie przyjmowania leku Ostemax 70 comfort: Lek Ostemax 70 comfort należy przyjmować tak długo jak zalecił to lekarz. Lek ten jest skuteczny w leczeniu osteoporozy tylko wtedy, gdy pacjent przez cały czas przyjmuje tabletki.

Substancją czynną leku jest kwas alendronowy. Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego, co odpowiada 91,36 mg alendronianu sodu trójwodnego.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Lek Ostemax 70 comfort zawiera laktozę i sód. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Kupujący Ostemax 70 comfort, 70 mg, tabl., 4 szt,bl(1x4)
Kupowali również