Ovaleap 300 j.m./0,5ml, roztw.do wstrz., 1 wkład + 10 igieł


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Ovaleap 300 j.m./0,5ml, roztw.do wstrz., 1 wkład + 10 igieł

321,43

Kupujący Ovaleap, 300 j.m./0,5 ml, roztw.do wstrz.,1 wkład+10 igieł
Kupowali również