Oxycort A Maść do oczu, 3 g


Zdjęcie podglądowe recepty

Oxycort A Maść do oczu, 3 g

27,18

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Ostre i przewlekłe zakażenia bakteryjne brzegów powiek, stany uczuleniowe powiek i spojówek, stany zapalne twardówki i tęczówki. Stany zapalne ucha środkowego.

Maść Oxycort A zawiera dwa składniki: oksytetracyklinę oraz octan hydrokortyzonu. Oksytetracyklina to antybiotyk należący do grupy tak zwanych tetracyklin. Hamuje ona rozwój i namnażanie bakterii określanych mianem bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich i „atypowych” (Chlamydia i Mycoplasma). Octan hydrokortyzonu jest glikokortykosteroidem, który działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwwysiękowo i przeciwświądowo.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe działania niepożądane:

  • Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Pieczenie w okolicy oka, łzawienie, zaczerwienienie spojówki oraz niewyraźne widzenie, które może się utrzymywać przez kilka minut po aplikacji maści, nieostre widzenie.
  • Przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek może dojść do wystąpienia wtórnego zakażenia (infekcji) grzybami. Może też wystąpić zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, co w wyjątkowych przypadkach prowadzi do jaskry, uszkodzenia nerwu wzrokowego i zaćmy podtorebkowej.

 

Kiedy nie stosować leku Oxycort A: 

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (oksytetracyklinę, hydrokortyzon), inne antybiotyki z grupy tetracyklin lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
  • jeśli u pacjenta występuje ostre zapalenie spojówek, jaskra pierwotna, schorzenia rogówki połączone z ubytkami nabłonka; 
  • w przypadku chorób wirusowych: opryszczki, ospy wietrznej, wirusowego zapalenia rogówki;
  • w przypadku chorób wywołanych przez grzyby lub prątki gruźlicy.

 

Przedłużone stosowanie leku może prowadzić do zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, jaskry, uszkodzenia nerwu wzrokowego i zaćmy podtorebkowej, dlatego po około 10 dniach leczenia lekarz skontroluje ciśnienie w gałce ocznej oraz tak zwaną przezierność soczewki. Długotrwałe miejscowe stosowanie leku może prowadzić do rozwoju grzybów i bakterii opornych na antybiotyk zawarty w maści. Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Niektóre leki mogą nasilić działanie Oxycortu A i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat). Nie stwierdzono interakcji przy miejscowym stosowaniu leku.

Lek Oxycort A może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią wyłącznie na zlecenie lekarza, który przed rozpoczęciem leczenia dokona szczegółowej oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Oxycort A nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednio po podaniu leku może nastąpić chwilowe zaburzenie widzenia, dlatego do momentu całkowitego ustąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Miejscowo do worka spojówkowego. Niewielką ilość maści wprowadza się bezpośrednio z tuby do worka spojówkowego lub na brzegi powiek. Czas trwania leczenia ustala lekarz. Stosowanie powyżej 10 dni wymaga kontroli ciśnienia śródgałkowego i przezierności soczewki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxycort A: Przy długotrwałym nieprawidłowym stosowaniu leku, może wystąpić jaskra posteroidowa. W takim przypadku lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu leczniczym.

Pominięcie zastosowania leku Oxycort A: Należy podać pominiętą dawkę tak szybko jak to jest możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pominięto kilka dawek należy poinformować lekarza prowadzącego i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Substancjami czynnymi leku są: oksytetracyklina (w postaci oksytetracykliny chlorowodorku) i hydrokortyzonu octan.

Pozostały składnik leku to: wazelina biała.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 28 dni.

Kupujący Oxycort A, masc do oczu, 3 g
Kupowali również