Oxycort Aerozol do stosowania na skórę, 30 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Oxycort Aerozol do stosowania na skórę, 30 ml

Preparat złożony zawierający 2 substancje czynne: oksytetracyklinę o działaniu przeciwbakteryjnym oraz hydrokortyzon o działaniu przeciwzapalnym. Oksytetracyklina jest antybiotykiem z grupy tetracyklin o działaniu bakteriostatycznym. Mechanizm jej działania, wspólny dla całej grupy antybiotyków tetracyklinowych, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Hydrokortyzon jest lekiem o słabym działaniu z grupy kortykosteroidów.

21,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Tagi:
stan zapalny, polfa tarchomin, lek przeciwzapalny, przeciwalergiczny

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu stanów zapalnych skóry powikłanych zakażeniem bakteryjnym, w przebiegu następujących chorób: liszajec, zapalenie mieszków włosowych, alergiczne choroby skóry (pokrzywka, wyprysk, świerzbiączka), oparzenia i odmrożenia I stopnia, stany po ukąszeniach owadów, róża.

Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i przeciwwysiękowe. Po podaniu miejscowym oksytetracyklina i hydrokortyzon w niewielkim stopniu przenikają do krążenia.

 

Jak każdy lek, Oxycort może powodować działania niepożądane.

 • Hydrokortyzon - steroidowy składnik leku, może powodować wystąpienie miejscowych objawów niepożądanych, takich jak: pieczenie, świąd, podrażnienie w miejscu aplikacji leku, nadmierne wysuszenie, zmiany zanikowe skóry, zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, zmiany trądzikopodobne, rozstępy, potówki, wysypka, nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry, wtórne zakażenia skórne i zapalenie mieszków włosowych.
  Podczas długotrwałego stosowania leku lub na dużych powierzchniach skóry, hydrokortyzon może wchłaniać się do krwi i wywoływać ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności nadnerczy (patrz punkt 2. Zachować szczególną ostrożność stosując lek Oxycort).
 • Lek stosowany długotrwale na skórę twarzy może powodować zaniki skóry i rozszerzenie naczyń krwionośnych.
 • Oksytetracyklina zawarta w leku może powodować miejscowe podrażnienie skóry, reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości na światło i (lub) namnażanie grzybów lub opornych szczepów bakterii.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyżej opisanych lub innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

Leku nie należy stosować:

 • w nadwrażliwości na oksytetracyklinę, hydrokortyzon lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • w grzybiczych, gruźliczych lub wirusowych zakażeniach skóry (np. opryszczka, ospa wietrzna),
 • w nowotworach skóry i stanach przedrakowych,
 • w ropnych chorobach skóry o ostrym przebiegu,
 • w trądziku zwykłym i różowatym,
 • na skórę twarzy, w okolicy narządów płciowych i w okolicy odbytu,
 • na uszkodzoną skórę, rany.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Oxycort

 • Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
 • Nie wdychać rozpylanej substancji.
 • Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku kontaktu leku z błonami śluzowymi oka, należy dokładnie przemyć je letnią wodą.
 • Jeśli w miejscu aplikacji leku wystąpi podrażnienie skóry, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz zadecyduje czy lek należy odstawić.
 • Jeśli po 7 dniach stosowania nie ma poprawy, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Nie bandażować powierzchni skóry, na którą naniesiono lek i nie stosować leku pod opatrunkami okluzyjnymi. Stosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa przenikanie leku
  przez skórę do krwi, w wyniku czego mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów.
 • Hydrokortyzon może wchłaniać się przez skórę do krwi i działać immunosupresyjnie (zmniejszać odporność organizmu). Dlatego w czasie stosowania leku pacjent powinien uważać, aby nie zarazić się zakaźną chorobą wirusową (ospa wietrzna, odra).
 • Unikać stosowania preparatu długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry. W takich przypadkach hydrokortyzon może wchłaniać się do krwi i wykazywać ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, włącznie z zahamowaniem osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (m.in. objawy zespołu Cushinga, glikozuria, hiperglikemia). Jeśli wystąpią objawy ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów, należy zgłosić się do lekarza.
 • Należy unikać nasłoneczniania lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium) ze względu na możliwość wystąpienia uczulenia na słońce.
 • Stosowanie leku, zwłaszcza długotrwale, może doprowadzić do rozmnażania szczepów bakterii opornych na oksytetracyklinę lub grzybów.
 • W przypadku pojawienia się objawów nowych zakażeń podczas stosowania leku Oxycort, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku u dzieci
Nie stosować u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Ciąża, karmienie piersią
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków jednocześnie z lekiem Oxycort
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stwierdzono interakcji podczas miejscowego stosowania leku zgodnie z zaleconymi wskazaniami i sposobem podawania.
Nie zaleca się jednoczesnego miejscowego stosowania dwóch lub więcej preparatów, ponieważ może to wpływać na stężenia substancji czynnych w miejscu aplikacji lub spowodować zaczerwienienie skóry.

 

Lek Oxycort należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Lek do stosowania na skórę.

Dorośli
Chorobowo zmienione miejsca na skórze spryskiwać strumieniem zawiesiny, trzymając pojemnik pionowo, główką rozpyłową do góry, w odległości od 15 cm do 20 cm, przez
1 do 3 sekund. Zwykle stosuje się lek od 2 do 4 razy na dobę, w równych odstępach czasowych.

Dzieci
Nie stosować u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

 

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe powinien zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Oxycort niż zalecana
Jeśli lek jest stosowany na rozległe powierzchnie skóry, w dużych dawkach, pod opatrunkiem okluzyjnym lub na uszkodzoną skórę, może wchłaniać się do krwi i powodować wystąpienie ogólnoustrojowego działania kortykosteroidu lub oksytetracykliny.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Oxycort
W przypadku nie zastosowania leku o stałej, określonej porze, gdy czas do kolejnego użycia leku jest wystarczająco długi należy zastosować lek jak najszybciej lub kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Chronić oczy przed lekiem.
Nie wdychać rozpylanej substancji.
Przed każdym użyciem kilkakrotnie energicznie wstrząsnąć pojemnik.
Po każdym nałożeniu leku, należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

 

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze do 250C.
Lek łatwopalny, chronić pojemnik przed ogniem.

hydrokortyzon, oksytetracyklina

Podobne produkty do Oxycort, aer.na skórę, 16,125 g (30 ml)

Kupujący Oxycort, aer.na skórę, 16,125 g (30 ml)
Kupowali również