Oxycort Aerozol do stosowania na skórę, 55 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Oxycort Aerozol do stosowania na skórę, 55 ml

25,38

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu stanów zapalnych skóry powikłanych zakażeniem bakteryjnym, w przebiegu następujących chorób: liszajec, zapalenie mieszków włosowych, alergiczne choroby skóry (pokrzywka, wyprysk, świerzbiączka), oparzenia i odmrożenia I stopnia, stany po ukąszeniach owadów, róża.

Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i przeciwwysiękowe. Po podaniu miejscowym oksytetracyklina i hydrokortyzon w niewielkim stopniu przenikają do krążenia.

 

Jak każdy lek, Oxycort może powodować działania niepożądane.

 • Hydrokortyzon - steroidowy składnik leku, może powodować wystąpienie miejscowych objawów niepożądanych, takich jak: pieczenie, świąd, podrażnienie w miejscu aplikacji leku, nadmierne wysuszenie, zmiany zanikowe skóry, zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, zmiany trądzikopodobne, rozstępy, potówki, wysypka, nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry, wtórne zakażenia skórne i zapalenie mieszków włosowych.
  Podczas długotrwałego stosowania leku lub na dużych powierzchniach skóry, hydrokortyzon może wchłaniać się do krwi i wywoływać ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności nadnerczy (patrz punkt 2. Zachować szczególną ostrożność stosując lek Oxycort).
 • Lek stosowany długotrwale na skórę twarzy może powodować zaniki skóry i rozszerzenie naczyń krwionośnych.
 • Oksytetracyklina zawarta w leku może powodować miejscowe podrażnienie skóry, reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości na światło i (lub) namnażanie grzybów lub opornych szczepów bakterii.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyżej opisanych lub innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

Leku nie należy stosować:

 • w nadwrażliwości na oksytetracyklinę, hydrokortyzon lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • w grzybiczych, gruźliczych lub wirusowych zakażeniach skóry (np. opryszczka, ospa wietrzna),
 • w nowotworach skóry i stanach przedrakowych,
 • w ropnych chorobach skóry o ostrym przebiegu,
 • w trądziku zwykłym i różowatym,
 • na skórę twarzy, w okolicy narządów płciowych i w okolicy odbytu,
 • na uszkodzoną skórę, rany.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Oxycort

 • Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
 • Nie wdychać rozpylanej substancji.
 • Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku kontaktu leku z błonami śluzowymi oka, należy dokładnie przemyć je letnią wodą.
 • Jeśli w miejscu aplikacji leku wystąpi podrażnienie skóry, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz zadecyduje czy lek należy odstawić.
 • Jeśli po 7 dniach stosowania nie ma poprawy, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Nie bandażować powierzchni skóry, na którą naniesiono lek i nie stosować leku pod opatrunkami okluzyjnymi. Stosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa przenikanie leku
  przez skórę do krwi, w wyniku czego mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów.
 • Hydrokortyzon może wchłaniać się przez skórę do krwi i działać immunosupresyjnie (zmniejszać odporność organizmu). Dlatego w czasie stosowania leku pacjent powinien uważać, aby nie zarazić się zakaźną chorobą wirusową (ospa wietrzna, odra).
 • Unikać stosowania preparatu długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry. W takich przypadkach hydrokortyzon może wchłaniać się do krwi i wykazywać ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, włącznie z zahamowaniem osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (m.in. objawy zespołu Cushinga, glikozuria, hiperglikemia). Jeśli wystąpią objawy ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów, należy zgłosić się do lekarza.
 • Należy unikać nasłoneczniania lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium) ze względu na możliwość wystąpienia uczulenia na słońce.
 • Stosowanie leku, zwłaszcza długotrwale, może doprowadzić do rozmnażania szczepów bakterii opornych na oksytetracyklinę lub grzybów.
 • W przypadku pojawienia się objawów nowych zakażeń podczas stosowania leku Oxycort, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku u dzieci
Nie stosować u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Ciąża, karmienie piersią
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków jednocześnie z lekiem Oxycort
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stwierdzono interakcji podczas miejscowego stosowania leku zgodnie z zaleconymi wskazaniami i sposobem podawania.
Nie zaleca się jednoczesnego miejscowego stosowania dwóch lub więcej preparatów, ponieważ może to wpływać na stężenia substancji czynnych w miejscu aplikacji lub spowodować zaczerwienienie skóry.

 

Lek Oxycort należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Lek do stosowania na skórę.

Dzieci
Nie stosować u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe powinien zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Oxycort niż zalecana
Jeśli lek jest stosowany na rozległe powierzchnie skóry, w dużych dawkach, pod opatrunkiem okluzyjnym lub na uszkodzoną skórę, może wchłaniać się do krwi i powodować wystąpienie ogólnoustrojowego działania kortykosteroidu lub oksytetracykliny.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Oxycort
W przypadku nie zastosowania leku o stałej, określonej porze, gdy czas do kolejnego użycia leku jest wystarczająco długi należy zastosować lek jak najszybciej lub kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Chronić oczy przed lekiem.
Nie wdychać rozpylanej substancji.
Przed każdym użyciem kilkakrotnie energicznie wstrząsnąć pojemnik.
Po każdym nałożeniu leku, należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

 

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze do 250C.
Lek łatwopalny, chronić pojemnik przed ogniem.

Substancją czynną leku jest oksytetracykliny chlorowodorek i hydrokortyzon. 1 g zawiesiny zaweira 9,30 mg oksytetracykliny chlorowodorku i 3,10 mg hydrokortyzonu. 

Pozostałe składniki leku to: sorbitanu trioleinian, lecytyna, izopropylu mirystynian, mieszanina propanu, butanu, izobutanu.

Kupujący Oxycort, aer.na skore, 32,25 g (55 ml)
Kupowali również