Ozempic 0,25 mg, roztw.do wstrz.,1 wstrzyk.,1,5ml+4 igły


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Ozempic 0,25 mg, roztw.do wstrz.,1 wstrzyk.,1,5ml+4 igły

360,05

Kupujący Ozempic, 0,25 mg, roztw.do wstrz.,1 wstrzyk.,1,5ml+4 igły
Kupowali również