Palifren Long 75 mg, zaw.d/wstrz.o p.uw.,1amp-strz.+2igły


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Palifren Long 75 mg, zaw.d/wstrz.o p.uw.,1amp-strz.+2igły

448,38

Kupujący Palifren Long, 75 mg, zaw.d/wstrz.o p.uw.,1amp-strz.+2igly
Kupowali również