Pantopraz 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Pantopraz 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe, 28 szt

10,34

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

- Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z dwoma odpowiednimi antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w celu zmniejszenia częstości ponownego występowania wrzodów, uwarunkowanych tym czynnikiem chorobotwórczym;
- Choroba wrzodowa dwunastnicy;
- Choroba wrzodowa żołądka;
- Umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku (zapalenie przełyku spowodowane refluksem żołądkowo-przełykowym);
- Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.
hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku Często: ból w nadbrzuszu, biegunka, bóle głowy
Niezbyt częto: nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie), reakcje alergiczne, takie jak świąd i wysypka skórna
Rzadko: suchość w jamie ustnej, bóle stawów, depresja, omamy, zaburzenia orientacji, stan splątania – szczególnie u osób predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania
Bardzo rzadko: leukopenia; małopłytkowość, obrzęki obwodowe, ciężkie uszkodzenia komórek wątroby prowadzące do żółtaczki bez niewydolności wątroby lub z niewydolnością wątroby, reakcje anafilaktyczne,
w tym wstrząs anafilaktyczny, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, gamma-glutamylotranspeptydazy), zwiększone stężenie triglicerydów, podwyższenie temperatury ciała, bóle mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje skórne takie jak zespół Stevensa - Johnsona, rumień wielopostaciowy, zespół Lyella, nadwrażliwość na światło.
Gdy masz nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Gdy stosujesz ć jednocześnie atazanawir. 
Gdy masz umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. 
Gdy jesteś w ciąży, lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Lek może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii
lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu i dziecka.
.
 
Doustnie. Lek pantopraz  należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Uwaga!  Produkt zawiera laktoze. 
pantoprazol

Kupujący Pantopraz 20 mg, 20 mg, tabl.dojelit., 28 szt
Kupowali również