Pentasa 1 g Granulat o przedłużonym uwalnianiu, 1 g, 50 saszetek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Pentasa 1 g Granulat o przedłużonym uwalnianiu, 1 g, 50 saszetek

Pentasa 1 g to lek w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do stosowania doustnego w leczeniu łagodnej i umiarkowanej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Swoje właściwości Pentasa 1 g zawdzięcza mesalazynie, substancji czynnej działającej miejscowo przeciwzapalnie w stosunku do zmienionej chorobowo ściany jelita cienkiego i grubego. Lek Pentasa 1 g przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci które ukończyły 6 lat.

150,40

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Wskazaniem do stosowania leku Pentasa 1 g w formie doustnego granulatu jest: • leczenie łagodnej i umiarkowanej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, zarówno w fazie zaostrzenia jak i w zapobieganiu nawrotom; • choroba Leśniowskiego-Crohna – leczenie czynnej fazy choroby oraz terapia podtrzymująca. Preparat Pentasa 1 g dedykowany jest osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom powyżej 6. roku życia.
Skuteczność działania lek Pentasa 1 g zawdzięcza substancji czynnej o nazwie mesalazyna. Mesalazyna działa miejscowo przeciwzapalnie w stosunku do zmienionej chorobowo ściany jelita cienkiego i grubego. Uwalniana jest z granulatu w sposób ciągły na całej długości jelita, niezależnie od wartości pH. Istnieją informacje wskazujące, że nasilenie zmian zapalnych u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego leczonych mesalazyną pozostaje w odwrotnej korelacji do stężenia mesalazyny w śluzówce jelita. U pacjentów z chorobą zapalną jelita w zmienionych zapalnie tkankach jelita stwierdza się zwiększoną migrację leukocytów, nieprawidłowe wytwarzanie cytokin, zwiększoną produkcję metabolitów kwasu arachidonowego, szczególnie leukotrienu B4 oraz zwiększone wytwarzanie wolnych rodników. Mechanizm działania mesalazyny nie jest w pełni zrozumiały, jednakże wskazuje się na takie mechanizmy zachodzące w śluzówce jelita, jak aktywacja izoformy-γ receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PRAR- γ) i hamowanie czynnika jądrowego kappa B (NF-κB). Farmakologiczne działania mesalazyny in vitro i in vivo polegają na hamowaniu chemotaksji leukocytów, zmniejszeniu wytwarzania cytokin i leukotrienów oraz usuwaniu wolnych rodników. Nie wiadomo, który z tych mechanizmów, jeśli którykolwiek, ma dominujący wpływ na skuteczność kliniczną mesalazyny. Jak każdy lek, Pentasa 1 g może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Następujące działania niepożądane występują często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów): • biegunka, • nudności, • ból brzucha, • ból głowy, • wymioty, • wzdęcie, • wysypka, • pokrzywka. Następujące działania niepożądane występują rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów): • zawroty głowy, • zapalenie mięśnia sercowego, • zapalenie osierdzia, • zwiększona aktywność amylazy, • ostre zapalenie trzustki, • zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe (nadwrażliwość na światło). Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów): • ból mięśni, • ból stawów, • łysienie przemijające, • alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, reakcje alergiczne i zmiany włókniste w płucach (w tym duszność, kaszel, skurcz oskrzeli), eozynofilia płucna - czyli naciek płucny na tle uczuleniowym z towarzyszącą eozynofilią we krwi (zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych), śródmiąższowa choroba płuc, naciek płucny, zapalenie płuc, • zaburzenia czynności nerek (ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy - czyli zespół objawów chorobowych wywołany nadmierną utratą białka z moczem, niewydolność nerek), odbarwienie moczu, • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zwiększone stężenie wskaźników cholestazy (substancje wskazujące na zastój żółci w wątrobie) i bilirubiny, szkodliwy wpływ na wątrobę (w tym: zapalenie wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, marskość, niewydolność wątroby), • zaburzenia dotyczące krwi, takie jak: niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza - czyli bardzo mała liczba granulocytów, neutropenia - czyli za mała liczba granulocytów obojętnochłonnych, leukopenia - czyli za mała liczba krwinek białych (w tym granulocytopenia - czyli za mała liczba granulocytów), pancytopenia - czyli za mała liczba wszystkich krwinek, małopłytkowość - czyli za mała liczba płytek krwi i eozynofilia (jako część reakcji alergicznej), • reakcje podobne do tocznia rumieniowatego, • neuropatia obwodowa - czyli zaburzenie czynności nerwów obwodowych, • pancolitis - czyli ciężka postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, w której choroba zajmuje całe jelito grube, • przemijająca oligospermia (mała ilość plemników w męskim nasieniu), • reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka alergiczna, reakcja anafilaktyczna, wysypka polekowa z eozynofilią oraz objawami ogólnymi (DRESS), rumień wielopostaciowy i zespół Stevensa-Johnsona (SJS) - ciężkie reakcje skórne, czyli nietrwałe pęcherze pojawiające się na błonach śluzowych, głównie jamy ustnej i narządów płciowych, • gorączka polekowa.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Pentasa 1 g jest uczulenie na mesalazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ponadto nie należy stosować leku Pentasa 1 g jeśli: • pacjent ma uczulenie na salicylany, np. aspirynę, • u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek, • u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, • u pacjenta występuje skaza krwotoczna. Przed rozpoczęciem stosowania leku Pentasa 1 g należy omówić to z lekarzem. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią ostre objawy nietolerancji, takie jak skurczowe bóle brzucha, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy lub wysypka, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekarz kieruje pacjenta na badanie krwi i moczu, aby ocenić czynność wątroby, nerek lub układu krwiotwórczego. Leku Pentasa 1 g nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci (w wieku od 6 do 18 lat) są ograniczone. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności dotyczy to takich leków jak: sulfasalazyna, azatiopryna, 6-merkaptopuryna lub tioguanina, warfaryna. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Pentasa 1 g. Mesalazyna przenika przez łożysko, jak również przenika do mleka kobiecego. Lek Pentasa 1 g należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Lek Pentasa 1 g należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Zalecana dawka leku Pentasa 1 g to: • wrzodziejące zapalenie jelita grubego, leczenie czynnej fazy choroby - Dorośli: dawkowanie lekarz ustala indywidualnie, do 4 g na dobę jeden raz na dobę lub w dawkach podzielonych. Dzieci w wieku 6 lat i starsze: dawkowanie lekarz ustala indywidualnie; zwykle stosuje się od 30 do 50 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Dawka maksymalna: 75 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 4 g na dobę (maksymalna dawka dla dorosłych), • wrzodziejące zapalenie jelita grubego, leczenie podtrzymujące. - Dorośli: zalecana dawka wynosi 2 g jeden raz na dobę. Dzieci w wieku 6 lat i starsze: dawkowanie lekarz ustala indywidualnie; zwykle stosuje się od 15 do 30 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 2 g na dobę, • choroba Leśniowskiego-Crohna, leczenie czynnej fazy choroby. - Dorośli: dawkowanie lekarz ustala indywidualnie, do 4 g na dobę w dawkach podzielonych. Dzieci w wieku 6 lat i starsze: dawkowanie lekarz ustala indywidualnie; zwykle stosuje się od 30 do 50 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Dawka maksymalna: 75 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 4 g na dobę (maksymalna dawka dla dorosłych), • choroba Leśniowskiego-Crohna, leczenie podtrzymujące. - Dorośli: dawkowanie lekarz ustala indywidualnie, do 4 g na dobę w dawkach podzielonych. Dzieci w wieku 6 lat i starsze: dawkowanie lekarz ustala indywidualnie; zwykle stosuje się od 15 do 30 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 2 g na dobę. U pacjentów z czynną fazą choroby Leśniowskiego-Crohna, u których nie występuje pożądana reakcja na leczenie dawką 4 g na dobę w ciągu 6 tygodni, oraz u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których w czasie leczenia podtrzymującego dawką 4 g na dobę dochodzi do uczynnienia choroby, należy zastosować inne leczenie. U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania. Lek Pentasa 1 g stosuje się doustnie. Zawartość saszetki należy wysypać na język i połknąć, popijając wodą lub sokiem. Granulatu nie należy żuć ani rozgryzać. W celu uzyskania pożądanego działania zalecone dawki należy przyjmować regularnie, zgodnie z zaleceniami i wskazówkami. Nie zaobserwowano wpływu leku Pentasa 1 g na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Substancją czynną leku Pentasa 1 g jest mesalazyna. 1 saszetka granulatu o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1 g mesalazyny. Pozostałe składniki leku to: etyloceluloza, powidon. Granulki są w kolorze biało-szarym do jasnobrązowego. Opakowanie Pentasa 1 g zawiera 50 saszetek z granulatem.

Kupujący Pentasa,1 g, gran.o przedł.uwaln., 50 saszet.
Kupowali również