Pinexet 100 mg, tabletki powlekane, 60 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Pinexet 100 mg, tabletki powlekane, 60 szt.

51,71

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Pinexet jest stosowany w leczeniu kilku chorób, takich jak:

 • epizody depresyjne w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, kiedy pacjent odczuwa smutek, depresję, brak energii, utratę apetytu, nie może spać; 
 • mania, kiedy pacjent jest bardzo silnie podekscytowany, podniecony, pobudzony, pełen entuzjazmu lub nadmiernie aktywny albo ma zaburzoną zdolność krytycznej oceny, jest agresywny lub uciążliwy;
 • schizofrenia, kiedy pacjent słyszy i widzi nierzeczywiste głosy i obrazy, przyjmuje za prawdziwe nieistniejące rzeczy, jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, jest napięty, przygnębiony.

Pinexet zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy (mogą prowadzić do upadków), ból głowy, suchość w jamie ustnej, senność (może ustępować w trakcie stosowania leku Pinexet); może prowadzić do upadków, objawy odstawienia (objawy, które występują po przerwaniu stosowania leku Pinexet), to znaczy trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie, zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe skurcze mięśni; może to być utrudnienie rozpoczęcia ruchu, drżenie, niepokój ruchowy lub sztywność mięśni bez bólu, zmiany zawartości we krwi pewnych substancji tłuszczowych (triglicerydów oraz cholesterolu całkowitego, zmniejszona zawartość hemoglobiny.

Często występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): przyspieszenie czynności serca, uczucie, że serce wali jak młot, bicie serca jest szybkie lub występują pauzy w rytmie serca, zaparcia, podrażnienia żołądka (niestrawność), osłabienie, obrzęki rąk lub nóg, obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania; to może powodować zawroty głowy lub omdlenia (mogą prowadzić do upadków), zwiększenie stężenia glukozy we krwi, niewyraźne widzenie, nietypowe sny i koszmary senne, zwiększenie łaknienia, uczucie rozdrażnienia, zaburzenia mowy i wypowiedzi, myśli samobójcze i nasilenie depresji, duszność, wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku), gorączka, zmiany stężeń hormonów tarczycy we krwi, zmniejszenie liczby pewnych rodzajów krwinek we krwi, zwiększenie stężeń enzymów wątrobowych mierzonych we krwi, zwiększenie stężenia jednego z hormonów (prolaktyny) we krwi.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie:
  • niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV, 
  • leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych),
  • erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach),
  • nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

 

Pinexet zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Nie należy przyjmować leku Pinexet, jeśli pacjent stosuje którekolwiek spośród następujących leków:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu HIV,
 • leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych), 
 • erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach),
 • nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

 

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina lub karbamazepina),
 • leki przeciwnadciśnieniowe,
 • barbiturany (leki stosowane w zaburzeniach snu),
 • tiorydazynę lub sole litu (inne leki przeciwpsychotyczne), 
 • leki wpływające na rytm serca, na przykład leki, które mogą zaburzyć bilans elektrolitowy (zmniejszenie poziomu potasu i magnezu), takie jak leki moczopędne (powodujące zwiększenie wydalania moczu) lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach),
 • leki, które mogą powodować zaparcia, 
 • leki przeciwcholinergiczne.

 

Należy uważać na ilość spożywanego alkoholu. Jednoczesne przyjmowanie leku Pinexet i alkoholu może wywoływać senność.

W okresie przyjmowania leku Pinexet nie należy spożywać soku grejpfrutowego. Może on wpływać na sposób działania leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Pinexet może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu poznania, w jaki sposób lek wpływa na organizm pacjenta.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest kwetiapina. Każda tabletka zawiera 100 mg kwetiapiny w postaci fumaranu.

Inne składniki leku to:

 • Rdzeń tabletki: powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
 • Otoczka: hypromeloza (6 cP - E464), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna, żelaza tlenek żółty (E172).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Pinexet 100 mg, 100 mg, tabl.powl., 60 szt
Kupowali również