Piramil 10 mg, tabletki, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Piramil 10 mg, tabletki, 28 szt.

20,13

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Piramil można stosować w celu: 

 • leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego),
 • zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu,
 • zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (niezależnie od tego, czy pacjent choruje na cukrzycę), 
 • leczenia serca, gdy nie jest ono w stanie pompować wystarczającej dla organizmu ilości krwi (niewydolność serca),
 • leczenia po zawale mięśnia sercowego powikłanego niewydolnością serca.

Piramil zawiera lek o nazwie ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami konwertazy angiotensyny). Piramil działa przez: 

 • zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi, 
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych,
 • ułatwienie sercu pompowania krwi do wszystkich części organizmu.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): ból głowy lub uczucie zmęczenia, zawroty głowy. Mogą występować częściej na początku stosowania leku Piramil lub po zwiększeniu jego dawki; omdlenie, niedociśnienie tętnicze (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego podnoszenia się do pozycji stojącej lub siedzącej, suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty, wysypka skórna ze wzniesionymi grudkami lub bez nich, ból w klatce piersiowej, skurcze lub bóle mięśni, większe niż zwykle stężenie potasu we krwi, wykazane w badaniach laboratoryjnych.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, na inne inhibitory ACE lub na którykolwiek ze składników tego leku.
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i w gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i ust, trudności w oddychaniu lub połykaniu. 
 • jeśli pacjent poddawany jest dializie lub innym rodzajom filtracji krwi. Zależnie od stosowanej aparatury, lek Piramil może nie być dla niego odpowiedni. 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek, w których zmniejszony jest dopływ do nich krwi (zwężenie tętnicy nerkowej). 
 • w ostatnich 6 miesiącach ciąży.
 • jeśli ciśnienie tętnicze krwi pacjenta jest nieprawidłowo niskie lub niestabilne. Konieczne jest zbadanie tego przez lekarza. 
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, zawierający aliskiren.
 • jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje lek zawierający sakubitryl z walsartanem (lek stosowany u dorosłych w leczeniu przewlekłej niewydolności serca), gdyż zwiększa to ryzyko obrzęku naczynioruchowego (nagły obrzęk tkanki np. w obrębie gardła).

 

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż mogą one osłabić działanie leku Piramil:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy); 
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu, niewydolności serca, astmy oskrzelowej lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz powinien kontrolować ciśnienie tętnicze krwi pacjenta.

 

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż przyjmowane razem z lekiem Piramil mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych: 

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy); 
 • leki przeciwnowotworowe (chemioterapia); 
 • temsyrolimus (lek przeciwnowotworowy); 
 • syrolimus, ewerolimus (leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu);
 • leki moczopędne, takie jak furosemid; 
 • preparaty potasu (w tym zamienniki soli kuchennej zawierające potas), leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd) i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. trimetoprim i kotrimoksazol [leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych], cyklosporyna [lek hamujący czynność układu odpornościowego, stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu] i heparyna [lek stosowany w celu rozcieńczenia krwi i zapobiegania powstaniu zakrzepów]); 
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon;
 • allopurynol (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi); 
 • prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach czynności serca);
 • wildagliptyna (lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2); 
 • racekadotryl (lek przeciwbiegunkowy).

 

Picie alkoholu podczas stosowania leku Piramil może spowodować zawroty głowy lub oszołomienie.

Jeśli pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży (lub mogła zajść w ciążę), powinna powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy stosować leku Piramil w okresie karmienia piersią.

Piramil może powodować zawroty głowy, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 10 mg ramiprylu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemu dwutlenek, glicyny chlorowodorek, glicerolu dibehenian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Piramil 10 mg, 10 mg, tabl., 28 szt,bl(4x7)
Kupowali również