Płyn Wieloelektrolitowy Fresenius KabiPac,1000 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Płyn Wieloelektrolitowy Fresenius KabiPac,1000 ml

12,55

Kupujący Optilyte, roztw.do infuz.,1000 ml, KabiPac
Kupowali również