Płyn Wieloelektrolitowy Fresenius KabiPac, 500 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Płyn Wieloelektrolitowy Fresenius KabiPac, 500 ml

7,79

Kupujący Optilyte, roztw.do infuz., 500 ml, KabiPac
Kupowali również