Polcortolon 4 mg, tabl., 20 szt,bl(2x20)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Polcortolon 4 mg, tabl., 20 szt,bl(2x20)

21,20

Przewlekła kortykoterapia pozasubstytucyjna wg ogólnie przyjętych zasad .Lek stosuje się w onkologii, hematologii, reumatologii, dermatologii, alergologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, okulistyce, transplantologii, neurochirurgii, wszystkich specjalnościach zabiegowych, w klinice chorób zakaźnych.
przeciwzapalne
przeciwalergiczne
immunosupresyjne
Dawkę i częstotliwość stosowania preparatu ustala lekarz.
triamcinolon

Kupujący Polcortolon, 4 mg, tabl., 20 szt,bl(2x10)
Kupowali również