Zdjęcie produktu Poldanen

Poldanen Tabletki powlekane, 30 szt

Poldanen jest lekiem zawierającym wyciąg z kory śliwy afrykańskiej, stosuje się go u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego (prostaty), we wczesnym stadium choroby w celu łagodzenia objawów.

 

30,98

Kategorie:
WITAMINY I SUPLEMENTY » Dla mężczyzn » Prostata

BESTSELLERY

Tagi:
prostata, tabletki, herbapol, śliwa afrykańska

Poldanen jest lekiem roślinnym stosowanym wyłącznie u mężczyzn. Poldanen jest lekiem zawierającym wyciąg z kory śliwy afrykańskiej, stosuje się go u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego (prostaty), we wczesnym stadium choroby w celu łagodzenia objawów takich, jak: częste oddawanie moczu, konieczność oddawania moczu w nocy, utrudnione oddawanie moczu, oddawanie moczu kroplami.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten  może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, dlatego zaleca się zażywać lek w czasie jedzenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,  02-222 Warszawa, tel.: + 48 (22) 49 21 301, faks: +48 (22) 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań  niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Kiedy nie stosować leku Poldanen

- przy nadwrażliwości na wyciąg z kory śliwy afrykańskiej lub na rośliny z rodziny różowatych (Rosaceae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- u pacjentów z rozpoznanym nowotworem gruczołu krokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Poldanen należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Rozpoznanie przerostu gruczołu krokowego musi ustalić urolog (objawy przerostu gruczołu krokowego mogą być podobne do objawów nowotworu tego narządu). Stosowanie leku nie zwalnia pacjenta od stałej konsultacji z lekarzem.

Poldanen nie hamuje przerostu gruczołu krokowego, zmniejsza jedynie dolegliwości z nim związane. Jeśli podczas stosowania leku objawy nasilą się lub pojawią się nowe, stwierdzi się obecność krwi w moczu lub nastąpi nagłe zatrzymanie moczu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Dzieci

Leku nie stosuje się u dzieci.

 

Lek Poldanen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Lek do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

 

Lek stosować doustnie.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się 2 razy dziennie po 2 tabletki w czasie posiłku przez co najmniej 4 tygodnie. W razie potrzeby kurację można powtórzyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Poldanen

Lek posiada szeroki zakres dawek terapeutycznych. Jak dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia niepokojących objawów należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Poldanen

W razie pominięcia przyjęcia leku można wrócić do poprzedniego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Co zawiera lek Poldanen

Substancja czynna:

1 tabletka zawiera 46 mg wyciągu gęstego z Prunus africana (Hook f.) Kalkm., cortex  (kora śliwy afrykańskiej) (200:1), ekstrahent: chlorek metylenu.

Pozostałe składniki leku to: wapnia fosforan, skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian,

hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa lak E 110.

Lek Poldanen zawiera sacharozę i żółcień pomarańczową lak E 110

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera barwnik – żółcień pomarańczową lak E 110, który może powodować reakcje alergiczne.

 

Jak przechowywać lek Poldanen

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Poldanen i co zawiera opakowanie

Poldanen jest w postaci tabletek powlekanych.

Dostępne opakowania: 2 blistry z folii Al/PVC, zawierające po 15 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podobne produkty do Poldanen, 46 mg/tabletke, tabl.powl., 30 szt

Kupujący Poldanen, 46 mg/tabletke, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również