Polfenon 300 mg, tabletki powlekane, 20 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Polfenon 300 mg, tabletki powlekane, 20 szt.

15,69

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Objawowe tachyarytmie nadkomorowe:

 • częstoskurcz węzłowy;
 • częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a (WPW);
 • napadowe migotanie przedsionków.

 

Zagrażająca życiu, ciężka, objawowa tachyarytmia komorowa (tachyarytmia to niemiarowa akcja serca, której towarzyszy przyspieszona akcja serca).

Substancją czynną leku Polfenon jest propafenon, który należy do grupy leków przeciwarytmicznych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem propafenonu chlorowodorkiem są zawroty głowy, zaburzenia przewodzenia i kołatanie serca.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy (z wyjątkiem zawrotów głowy pochodzenia obwodowego), zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu, kołatanie serca.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów): niepokój, zaburzenia snu, ból głowy, zaburzenie smaku, nieostre widzenie, bradykardia (wolne bicie serca) zatokowa, bradykardia, tachykardia (szybkie bicie serca), trzepotanie przedsionków, duszność, ból brzucha, wymioty, nudności, biegunka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, nieprawidłowa czynność wątroby (nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, takich jak zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy oraz zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi), ból w klatce piersiowej, osłabienie, zmęczenie, gorączka.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na propafenonu chlorowodorek, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
  • jeśli u pacjenta stwierdzono:
  • zespół Brugadów,
   • istotną klinicznie strukturalną chorobę serca, taką jak: 
   • zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy, 
   • niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 35%,
   • wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością, 
   • objawowa ciężka bradykardia (rzadkoskurcz), 
   • zaburzenia czynności węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowego, blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia, blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez stymulatora serca,
   • ciężkie niedociśnienie tętnicze.
 • jeśli u pacjenta stwierdzono objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (np. zaburzenia metabolizmu potasu);
 • w przypadku ciężkiej obturacyjnej choroby płuc;
 • u chorych na miastenię (choroba objawiająca się osłabieniem mięśni);
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie rytonawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

 

Polfenon zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W okresie stosowania leku Polfenon nie należy pić soku grejpfrutowego, ponieważ może on powodować zwiększenie stężenia leku we krwi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna bezwzględnie poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Niektóre działania niepożądane, takie jak nieostre widzenie, zawroty głowy, zmęczenie i niedociśnienie ortostatyczna (nagły spadek ciśnienia krwi spowodowany zmianą pozycji z leżącej na stojącą) mogą wpływać na szybkość reakcji i upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest propafenonu chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 300 mg propafenonu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: kopowidon, żelatyna, glicerol 85%, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Skład otoczki tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol, triacetyna.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Kupujący Polfenon, 300 mg, tabl.powl., 20 szt
Kupowali również