Zdjęcie produktu Polocard 75 mg

Polocard 75 mg Tabletki dojelitowe, 75 mg, 120 sztuk

Polocard 75 mg to lek w postaci tabletek stosowany w celu zapobiegania chorobom układu krążenia, które wiążą się z ryzykiem powstawania zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych (zawał serca, choroba niedokrwienna serca) oraz innym schorzeniom przebiegającym z zakrzepami w naczyniach. Za skuteczność tabletek Polocard odpowiada substancja czynna o nazwie kwas acetylosalicylowy, który dawkowany w niewielkich ilościach prowadzi do powtrzymania procesu agregacji płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat.

24,29

Kategorie:
Układ krążenia » Profilaktyka przeciwzakrzepowa

Wskazaniem do stosowania leku Polocard 75 mg jest hamowanie agregacji płytek. 1. W profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: • zawał serca; • niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca. 2. W profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. Lek Polocard 75 mg jest zalecany dorosłym pacjentom i młodzieży powyżej 16. roku życia.
Skuteczność działania Polocard 75 mg zawdzięcza obecności w składzie kwasu acetylosalicylowego. Substancja ta podawana w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Mechanizm hamowania agregacji przez kwas acetylosalicylowy polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy w płytkach krwi, która przekształca kwas arachidonowy do cyklicznych nadtlenków (PGG2 i PGH2) stanowiących prekursory prostaglandyn płytkowych i tromboksanu. Hamowanie agregacji występuje już po małych dawkach leku i utrzymuje się przez kilka dni po podaniu pojedynczej dawki. Te właściwości kwasu acetylosalicylowego zostały wykorzystane w zapobieganiu i leczeniu powikłań zakrzepowych, jak również w profilaktyce zawału mięśnia sercowego i choroby niedokrwiennej serca. Jeśli podczas stosowania leku Polocard 75 mg nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Jak każdy lek, Polocard 75 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: • często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów): zwiększone ryzyko krwawień; wydłużenie czasu krwawienia; krwotok okołooperacyjny; krwiaki; krwawienie z nosa; krwawienia z dróg moczowo-płciowych; krwawienia dziąseł; objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty); bóle brzucha; brak łaknienia, • rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów): trombocytopenia (mała liczba płytek krwi); wydłużenie czasu protrombinowego; krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (stan układu nerwowego charakteryzujący się np. zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem), bladość, hipoperfuzja; może wystąpić niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz leukopenia (mała liczba białych krwinek), agranulocytoza (spadek liczby krwinek, które są podstawowymi obronnymi komórkami organizmu) lub eozynopenia (mała liczba eozynofili, rodzaj białych krwinek); krwawienie z przewodu pokarmowego; krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie, które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu); stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej) i zwiększeniem stężenia bilirubiny; reakcje nadwrażliwości (w tym: odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia rytmu serca i oddychania – w tym astma); po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek, • bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): ciężkie reakcje włączając wstrząs anafilaktyczny; krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja wrzodu żołądka, perforacja wrzodu dwunastnicy. Wymienione działania niepożądane były zgłaszane podmiotowi, ale ich częstość występowania nie jest znana: zawroty głowy; ból głowy po długotrwałym przyjmowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek; szumy uszne (zazwyczaj objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu; niewydolność serca; nadciśnienie tętnicze; ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym (przewlekła choroba układu immunologicznego, który atakuje własny organizm), gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie); białkomocz (obecność białka w moczu), obecność leukocytów (białych krwinek) i erytrocytów (czerwonych krwinek) w moczu, tworzenie kamieni moczanowych; ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek po długotrwałym przyjmowaniu leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Polocard 75 mg jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego. Ponadto nie należy stosować leku Polocard 75 mg: • jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs; • jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; • jeśli pacjent ma czynną choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej); • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca; • jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną); • jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna); • jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa; • jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny; • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu (z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, takich jak choroba Kawasaki); • w ostatnim trymestrze ciąży. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek. Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek. U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów. Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej podatne na toksyczne działanie salicylanów. Należy unikać długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego u osób w podeszłym wieku ze względu na ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka. Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Reye'a. Przejmowanie przez matkę dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może powodować zaburzenia czynności płytek krwi u dziecka. Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia. Takie działanie wystąpić może po podaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce ≥ 500 mg/dobę. Lek Polocard 75 mg należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Polocard należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody. Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. • Zalecana dawka, to: 1 - 2 tabletki 75 mg lub 1 tabletkę 150 mg na dobę. • W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca, to: od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (2 tabletki po 150 mg lub 4 tabletki po 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek. Tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie. Lek Polocard 75 mg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Substancją czynną leku Polocard jest kwas acetylosalicylowy. 1 tabletka Polocard 75 mg zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

Kupujący Polocard, 75 mg, tabl.dojelit.,120 szt
Kupowali również